UBB a organizat lansarea cursului „Intensificarea participării instituțiilor de învățământ superior în strategiile regionale de specializare inteligentă prin intermediul procesului de auto-evaluare”

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), în calitate de partener în proiectul RE-ACT – instrumente de auto-reflecție pentru universitățile smart care acționează la nivel regional, a organizat vineri, 2 aprilie 2021, evenimentul de lansare a cursului pentru instituții de învățământ superior, intitulat „Intensificarea participării instituțiilor de învățământ superior în strategiile regionale de specializare inteligentă prin intermediul procesului de auto-evaluare”.

La eveniment, au participat persoane din conducerea universităților (prorectori responsabili CDI, relația cu mediul socio-economic sau coordonarea proiectelor de specializare inteligentă), cadre didactice și cercetători din conducerea facultăților, din cadrul entităților de inovare și transfer tehnologic și/sau din cadrul structurilor de management al activității de cercetare și dezvoltare sau managementul activității educaționale, persoane implicate în procesul regional de specializare inteligentă.

Evenimentul s-a bucurat de participarea reprezentanților din 5 universități din Regiunea Nord-Vest și discuțiile ținute în cadrul acestuia au fost foarte productive, venind în susținerea și dezvoltarea cursului, care se va desfășura în lunile aprilie și mai.

*

Proiectul RE-ACT își propune să exploateze instrumente de auto-reflecție, cu precădere de tip HEInnovate, în vederea realizării și implementării proiectelor RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation).

HEInnovate pentru RIS3 va sprijini instituțiile de învățământ superior pentru ca acestea să își regândească și să își repoziționeze strategiile, structurile și acțiunile printr-o abordare holistică a procesului antreprenorial și de inovație, care sunt active la nivel regional și sunt sprijinite de parteneri din rândul actorilor-cheie din cadrul sistemului de inovare de tip cvadruplu helix.

Patenerii internaționali ai UBB în cadrul proiectului RE-ACT sunt: Porto Business School din cadrul Universității din Porto (Portugalia), Universitatea Corvinus din Budapesta (Ungaria), Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia), Universitatea din Macerata (Italia) și Startup Europe Regions Network (Belgia).