UBB întărește competitivitatea proprie și națională în aria academică europeană

UBB intenționează să creeze, cu ajutorul fondurilor europene, o rețea națională și europeană de colaborare în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, care să implice atât universități, cât și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile.  În acest sens, UBB a semnat, în luna aprilie 2020, un contract de finanțare în valoare de aproape 3 milioane de lei în cadrul Programului Operațional Competitivitate, prin care înființează un Centru Suport UBB pentru sprijinirea aplicațiilor de cercetare-dezvoltare-inovare în competițiile programului-cadru european. Centrul Suport UBB va include echipe competitive de specialiști în domeniul scrierii și implementării de proiecte europene și se va adresa atât UBB, cât și altor actori naționali/internaționali interesați de aceste servicii.

Înființarea Centrului Suport UBB se dorește a fi o acțiune instituțională inovatoare, care să ajute UBB și alți actori interesați în accesarea finanțărilor europene în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării. Centrul Suport UBB s-a născut prin colaborarea strânsă între Oficiul de Fonduri Europene (prorectoratul responsabil cu finanțarea) și Centrul de Management al Cercetării Științifice din UBB (prorectoratul responsabil cu cercetarea științifică). Nu poți cere performanță în competițiile europene fără să asiguri suport de calitate și pregătire avansată în acest sens, și asta facem prin acest Centru. Nu este un Centru obișnuit, ci unul care va implica profesioniști cu expertiză internațională și care are o adresabilitate largă (în principal în UBB, dar și local/regional/național/internațional)”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Proiectul finanțat prin Programul Operațional Competitivitate va fi implementat pe parcursul a 39 de luni și va facilita nu doar atragerea fondurilor europene și creșterea capacității de implementare, ci și interacțiunea între cercetătorii români și cei străini, precum și între cercetători și reprezentanți ai mediului de afaceri.