UBB se implică în reforma derulată la nivelul Academiei de Poliție

15 martie 2022

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București au semnat marți, 15 martie 2022, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, un acord prin care UBB va oferi suport și consultanță pentru reformarea și apoi dezvoltarea academică a Academiei de Poliție.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David declară că: „Universitățile românești cu profil “militar/de apărare” au o tradiție de calitate în formarea de ofițeri. Această tradiție s-a dezvoltat și mai mult cu consultanța obținută din zone internaționale similare, după aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană și este acum una bine ancorată internațional. Problema este că unele din aceste instituții românești au încercat să-și dezvoltate prin forțe proprii și o componentă științifică mai avansată (inclusiv doctorat), dincolo de formarea de ofițeri. Iar acest demers, inevitabil au existat mai multe eșecuri decât succese, așa cum le știm deja din spațiul public. Aceasta pentru că știința înseamnă tradiție și excelență, adică o cultură colaborativă a cercetării-inovării confirmată în timp și în aria internațională a științei, lucruri greu de realizat de o instituție “militară/de apărare” fără colaborarea cu o instituție civilă. Prin cultura academică americană am învățat că democrația și individul sunt protejați dacă există instituții puternice, cu buni profesioniști, inclusiv în zona “militară/de apărare” (aflată însă în monitorizare civilă în societățile democratice). De aceea, am răspuns acum pozitiv solicitării Ministerului Afacerilor Interne și colegilor noștri, de a ajuta reforma și dezvoltarea componentei științifice/academice din Academia de Poliție, prin prisma responsabilității sociale a UBB, una dintre cele mai reprezentative comunități academice din țară. În prima fază, vom transfera bune practici de etică și de calitate academică pentru a corecta problemele din prezent, apoi, după stabilizare, vom lucra la dezvoltare și probabil și la colaborări viitoare de interes comun. În plus, răspunsul nostru pozitiv a fost stimulat de deschiderea și determinarea arătate  de autorități și de încrederea în angajamentul pentru reformă al noului rector al Academiei de Poliție (absolvent și asociat UBB). De asemenea, doresc să fiu foarte clar și bine înțeles: UBB va oferi o platformă de lucru, va oferi cunoștințe și bune practici, dar acestea trebuie să fie dublate de evaluări periodice și mai mult, de rezultate pozitive concrete la care trebuie să ajungă cei direct implicați, iar apoi responsabilitatea acestor rezultate concrete le revine evident lor. În momentul în care bunele practici academice UBB vor deveni bune practici academice și în Academia de Poliție vom considera împreună o extindere a colaborării, din care, consider că întreaga societate va avea de câștigat”.

Din partea UBB, coordonatorul proiectului va fi prof. univ. dr. Dacian Dragoș, președintele Comisiei de Etică a UBB.

La rândul său, Rectorul Academiei de Poliție, colonel Claudiu Ștefan Chindriș, declară că: „Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a traversat în ultima perioadă una dintre cele mai dificile etape din procesul său de evoluție instituțională, fapt ce a impus obligativitatea demarării unui proces complex de reformare, pe termen mediu și lung. Singura unitate de învățământ din România care are în responsabilitate pregătirea și formarea de ofițeri pentru Ministerul Afacerilor Interne, dar și pentru alte structuri din cadrul Sistemului Național de Ordine Publică și Securitate Națională s-a confruntat cu o serie de carențe sistemice și deficiențe funcționale, iar din nefericire cele mai stringente au fost centrate în jurul componentei de etică universitară. În acest context, ultimele luni au stat sub semnul concentrării unor eforturi subsumate accelerării procesului de modernizare și dezvoltare a Academiei de Poliție, astfel încât episoadele mai puțin fericite din trecut și repercusiunile generate asupra capitalului de imagine al instituției să rămână o lecție dureroasă din care se trag învățăminte importante pentru viitor. Umbra de neîncredere aruncată asupra eticii profesionale și academice din cadrul Academiei trebuie risipită prin acțiuni de consolidare a prestigiului instituțional cu accent pe integritate și profesionalism. Astfel, semnarea protocolului de cooperare cu Universitatea Babeș-Bolyai, reprezintă, prin prisma nivelului de excelență pe care aceasta l-a atins în activitățile academice, în gradul de transparență instituțională și performanțele înregistrate în activitatea Comisiei de Etică Universitară, un pas important în reașezarea instituției noastre la locul cuvenit în mediul universitar din România. Suntem conștienți de complexitatea și dificultatea obiectivelor pe care ni le-am propus în cadrul procesului de reformă a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, însă avem certitudinea că suportul pe care Universitatea Babeș-Bolyai ni-l oferă ne va garanta recredibilizarea acestei instituții de învățământ superior emblematică pentru Sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Îi sunt recunoscător domnului Rector prof. univ. dr. Daniel DAVID, președintelui comisiei de etică din UBB prof. univ. dr. Dacian DRAGOȘ și întregii comunități academice a Universității Babeș-Bolyai pentru gradul de încredere acordat Academiei de Poliție și mie personal. Astăzi, mai mult ca oricând, sunt mândru să fiu absolvent și asociat al acestei universități de prestigiu”.