Universitatea Babeș-Bolyai înființează Corul Studenților Clujeni

Universitatea Babeș-Bolyai înființează Corul Studenților Clujeni, care va fi o replică la Corala Universitarilor Clujeni, înființată în urmă cu 41 de ani.

Corul va avea în componență atât studenți, doctoranzi, masteranzi, cât și elevi și iubitori de muzică.

În repertoriu muzical vor fi lucrări diverse ca tematică, stil și modalitate de interpretare „a cappella”, cu acompaniament de pian sau instrumental, cu tematică religioasă și laică, din toate epocile stilistice, de la Renaștere la creația contemporană, din creația națională și universală, din folclorul românesc și internațional, din creația de divertisment, muzică ușoară, jazz, gospel, negro spiritual, rock, musical etc.

Corul va susține concerte și va participa la festivaluri în țară și în străinătate.

Informații suplimentare și înscrieri:

telefon: 0744/563107-dr. ing. Dionisie Mosoni

e-mail: dionisiemosoni@ yahoo.com

facebook: Dionisie Mosoni