Több mint 8500 államilag támogatott helyet hirdet a BBTE alap- és mesterképzésen

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem a 2017–2018-as egyetemi tanévre 4.947 tandíjmentes, több mint 9.200 tandíjas, és több mint 2.650 távoktatási és csökkentett látogatású helyet hirdet meg az alapképzési felvételire. Ezek közül 60 tandíjmentes helyre a roma nemzetiségű jelentkezők felvételizhetnek, 5 helyre a mozgássérült személyek, míg 128 helyet a határon túli román nemzetiségű jelentkezőknek biztosít a BBTE.

A magiszteri képzésen 3.595 tandíjmentes, több mint 6.600 tandíjas és közel 900 csökkentet látogatású hely kerül meghirdetésre a 2017–2018-as egyetemi tanévre. Ezek közül 25 tandíjmentes helyre a roma nemzetiségű jelentkezők felvételizhetnek és a határon túli román nemzetiségű jelentkezők számára 95 helyet biztosít az egyetem.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetemre felvételizők 237 alapképzési program (távoktatási és csökkentett látogatású képzés), valamint 223 magiszteri program (távoktatási és csökkentett látogatású képzés) között választhatnak.

A 2017–2018-as egyetemi tanévre a BBTE hét új alapképzési szakot javasol a következő karokon:

  • Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar, Környezeti menedzsment és könyvvizsgálat szak (román nyelven)
  • Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar, Környezetminőségi, környezet-egészségügyi és környezetbiztonsági mérnöki szak (román nyelven)
  • Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Óvodapedagógus- és tanítóképző szak (német nyelven)
  • Európai Tanulmányok Kar, Nemzetközi kapcsolatok és amerikai tanulmányok szak (angol nyelven)
  • Európai Tanulmányok Kar, Nemzetközi kapcsolatok és ázsiai tanulmányok szak (román nyelven)
  • Európai Tanulmányok Kar, Nemzetközi kapcsolatok és üzleti diplomácia szak (román nyelven)
  • Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, Közigazgatás szak (magyar nyelven)

Ezek az új programok a Hivatalos Közlönyben való megjelenésük után kerülnek meghírdetésre.

Magiszteri képzésen 13 új program indítását javasolja a BBTE, amelyekből kettő megjelent a Hivatalos Közlönyben is: Humánerőforrás-menedzsment és a szervezetszociológia szak (magyar nyelven) a Szociológia és Szociálismunkás-képző Karon, illetve a Humánerőforrás-menedzsment a közszférában szak (román nyelven) a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon.

A BBTE Magyar Tagozatán 1100 alapképzéses, 505 mesterképzéses államilag támogatott helyet hírdetnek meg és a tandíjas helyek ezek dupláját képezik (külön alap- és külön mesterképzésen).

A nyári felvételi 2017. július 12. és július 31. között zajlik. A beiratkozási időszakra, a felvételi vizsgákra, az eredmények kifüggesztésére, a fellebbezések benyújtására, a helyek visszaigazolására, valamint a megmaradó helyek újraosztására vonatkozó tudnivalókat a BBTE egyes karai határozzák meg. Bővebb információkat az alábbi oldalakon lehet megtekinteni:

http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/calendar/

és http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/calendar/

A 2017–2018-as egyetemi felvételire a Babeş–Bolyai Tudományegyetem karai különböző jellegű írásbeli vagy szóbeli vizsgákat szerveznek a felvételire jelentkező diákok ismereteinek és kognitív képességének felmérésére. A BBTE valamennyi karán – eltérő súlyozással – figyelembe veszik az érettségi vizsga átlagát is. Az írásbeli felvételi vizsgák tematikája, bibliográfiája felkerült a karok hivatalos honlapjára.

A felvételi díjakat szintén az egyes karok szabják meg. A felvételi díjakról, valamint a tandíjakról szóló bővebb tájékoztatást a BBTE felvételi honlapján lehet megtekinteni, az alábbi címen:

http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/taxe_admitere/ http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/taxe_scolarizare/.