Multimédia

Tudományos előadások

150 év: a tudás spektruma

A kolozsvári magyar felsőoktatás 150 éves évfordulóját ünnepli idén a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, az egyetemalapítás tavalyi, 440. éves évfordulója után. A múlt emlékezésre, de, legfőképpen, jövőbemutatásra kötelez. Elődeink kiválósága előtt tisztelegve egy előadássorozatot indítottunk, amelynek keretében oktatóink tárják a nagyközönség elé izgalmas kutatási témáikat a fizikától az antropológiáig.
Első előadónk, Néda Zoltán fizikus professzor rendszeresen tart a széles közönségnek izgalmas tudománynépszerűsítő előadásokat. Előadása keretében egy olyan témáról fog beszélni, amely távolról sem csak a fizika iránt érdeklődőket célozza meg: társadalmi egyenlőtlenségek elméleti fizikai megközelítésben. Az előadás megtekinthető a BBTE Magyar Tagozatának Youtube-csatornáján.
A bor története és kulturális vonatkozásai sokat elárulnak egy régióról. Szabó Árpád Töhötöm a királyleányka szőlőfajtából kiindulva egy erdélyi térség történetéről szolgál érdekes részletekkel. Az előadás megtekinthető a BBTE Magyar Tagozatának Youtube-csatornáján.
Bár egy járványidőszak válságidőszak, mindig vannak nyertesei is. Szász Levente előadásában a koronavírus-járvány kapcsán beállt új gazdasági és társadalmi helyzet egyik nyerteséről, az online kereskedelemről beszél. Az előadás megtekinthető a BBTE Magyar Tagozatának Youtube-csatornáján.
A daganatos betegség egy testi betegség, amelynek vannak lelki velejárói. A beteg ember maga pedig egy összetett valóság. Dégi László Csaba egyetemünk oktatója és ombudsmanja, előadásában a pszichoonkológiára mint fiatal tudományágra irányítja a figyelmet, amely a daganatos megbetegedés testi és lelki vonatkozásait egyaránt szem előtt tartja. Az előadás megtekinthető a BBTE Magyar Tagozatának Youtube-csatornáján.

 

Nem kell matematikusnak lennünk ahhoz, hogy tudjuk: minél kisebb egy dob, annál magasabb az alaptónusa. Kristály Sándor előadásában Lord Rayleigh mintegy 150 évvel ezelőtt megfogalmazott sejtéseinek jár utána a körlap alapú membránokkal kapcsolatban. Az előadás megtekinthető a BBTE Magyar Tagozatának Youtube-csatornáján.

 

Ha nyitott szemmel járunk Kolozsvár központjában, az ablakkeretekben, a boltívekben, a kapualjakban megláthatjuk, hogyan épül a jelen a múltra. Előadásában Gábor Csilla, a BBTE Bölcsészettudományi Karának oktatója tekintetünket a Szentháromság (piarista) templomban található csodatevő könnyező Szűz Mária-képre irányítja. Az előadás megtekinthető a BBTE Magyar Tagozatának Youtube-csatornáján.

 

A zöld kémia szemléleti alapja a környezet és az emberek egészségének védelme. Paizs Csaba és kutatócsoportja a molekuláris biológia eszköztára segítségével törekszik a katalizátorok hatékonyságának növelésére a fenntartható fejlődés érdekében. Az előadás megtekinthető a BBTE Magyar Tagozatának Youtube-csatornáján.

 

Fides quaerens intellectum – a hit az értelemre vágyik. Zamfir Korinna, a Római Katolikus Teológia Kar oktatója az értelmet kereső hit útján közelít témájához: a korai keresztény egyesületeket olyan modern fogalmak mentén vizsgálja, mint az önkéntesség, illetve a hálózatosodás. Az előadás megtekinthető a BBTE Magyar Tagozatának Youtube-csatornáján.

 

Egyetemünk oktatási kínálatának fontos részét képezi a jövendőbeli kiváló pedagógusok képzése a hazai közoktatás számára. András Szilárd, a BBTE Magyar Matematika és Informatika Intézetének oktatója a kíváncsiságvezérelt, felfedeztető (matematika)oktatás paradigmájában olyan tevékenységeket ismertet, amelyek élményszerűvé teszik a matematikai feladatok megoldását. Az előadás megtekinthető a BBTE Magyar Tagozatának Youtube-csatornáján.

Vajon kizárólag magyar nyelven íródik-e, amit magyar irodalomnak tartunk? Milyen logika vagy logikák menték mondhatjuk el a 20. század magyar irodalomtörténetét? Balázs Imre József azt vizsgálja, hogy a köznapi értelemben mindannyiunk által ismert szürrealizmus szó irodalmi irányzatként milyen alternatív útvonalat kínál a magyar irodalomtörténet bejárására. Az előadás megtekinthető a BBTE Magyar Tagozatának Youtube-csatornáján.
Aki valaha végzett kutatói munkát, átérzi Farkas Árpád szavait: Orra bukva az avaron, és menni tovább mégis. Buzogány Dezső egyetemi tanár előadásában a BBTE Egyháztörténeti iskolájának indulásáról, a felmerülő igényekről és nehézségekről, jelenlegi tevékenységéről és pespektíváiról mesél.
A régészet hosszú utat járt be: ma már nem csupán leletek feltárását jelenti, hanem társtudományaival együtt a letűnt korok embereinek életét, körülményeit is egységként próbálja értelmezni. Molnár-Kovács Zsolt a nagykárolyi síkság példáján azt szemlézi, hogy lakta be az őskori ember a tájat, hogyan alakította azt igényeinek megfelelővé, illetve hogy ma, a 21. században hogyan értelmezhetjük pontosan azokat a nyomokat, amelyeket a korról találunk.
Mutasd, milyen híreket fogyasztasz, és megmondom, ki vagy! Médiafogyasztási szokásaink, preferenciáink árulkodnak rólunk, ugyanakkor a médiatartalmak formálják is felfogásunkat, mondhatni: (ki)alakítanak minket. A világról való tudásunk mediált tudás, hiszen hírekből, folyamatosan frissülő hífolyamainkból tájékozódunk. Vincze Hanna Orsolya előadásában azt vizsgálja, milyen tényezők határozzák meg a külföldi hírek összetételét, s ezek közvetítésében a nagy világról alkotott képünket.

A BBTE-n elhangzott előadások

***

 

Egyetemi kommunikáció

 

A BBTE Intézetei