Dezvoltarea și facilitarea accesului la învățământul superior realizate de UBB, recunoscute și premiate de compania Google

14 decembrie 2023

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a câștigat un proiect finanțat de către compania Google pentru implicarea sa activă în societate.

Această distincție vine ca o recunoaștere a eforturilor constante depuse de Universitatea Babeș-Bolyai în dezvoltarea și facilitarea accesului la învățământul superior.

Proiectul premiat va avea în vedere incluziunea și sprijinul oferit tinerilor cu potențial din medii mai puțin privilegiate în pregătirea în domeniul Informatică. În acest proiect, vor fi selectați elevi de liceu care provin din grupuri marginalizate cărora Facultatea de Matematică și Informatică le va furniza suportul necesar pentru dezvoltarea competențelor în domeniul Inteligenței Artificiale (Artificial Intelligence – AI) și începerea unei cariere în Informatică. Prin oferirea,  în cadrul proiectului, unor experiențe imersive pentru utilizarea tehnologiilor inteligente, se creează medii de cercetare și testare care permit utilizatorilor să interacționeze într-un mod mai intuitiv cu noi algoritmi sau sisteme de AI într-un context care imită lumea reală, dar oferă control și flexibilitate. Astfel de experiențe imersive pot ajuta la crearea de contexte de învățare personalizate și adaptive utile în educație și în formarea profesională.

Deschiderea programului și primul workshop a avut loc în data de 18 noiembrie 2023. Proiectul mai include o succesiune de 4 workshopuri, finalizate cu un hackathon, pe parcursul cărora elevii vor lucra colaborativ cu studenți și cadre didactice ale facultății de Matematică și Informatică.

Compania Google, prin inițiativa Google’s explore CSR, va oferi elevilor și studenților resurse de învățare complementare și acces la mentori și profesioniști din cadrul companiei.

Proiectul va avea impact asupra:

  • încrederii elevilor și studenților prin îmbunătățirea modului de a înțelege, de a contribui și de a reuși în cercetarea în informatică și în Inteligența Artificială;
  • societății prin cultivarea sentimentului de apartenență la comunitatea de studenți, mentori și profesori în informatică
  • abilităților elevilor și studenților de a dobândi cunoștințe necesare pentru implementarea și diseminarea profesională a cercetărilor în informatică și Inteligența Artificială
  • motivației elevilor de a viza absolvirea unei facultăți în informatică și construirea unei cariere de cercetător în acest domeniu
  • echității educației în informatică, o premisă esențială pentru crearea unui mediu incluziv în domeniul STEM.

Prin această colaborare, UBB se angajează să continue promovarea excelenței academice și a impactului social pozitiv în comunitate. În timp ce, Compania Google, prin această selecție, evidențiază importanța contribuției UBB în dezvoltarea unui mediu academic inclusiv și susținut, oferind șanse egale tuturor tinerilor pasionați de domeniul Informatică.

Tradiție și Excelență prin Cultură-Știință-Inovație din 1581

 

 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din țară (prin numărul de programe și caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară și germană), cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din țară (cu aproximativ 50.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.