A BBTE állásfoglalása a felvétel kapcsán, amelyen egy egyetemi tanár szitokszavakat használ egy egyetemi előadás szünetében

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) aggodalommal vett tudomást arról a nyilvánosságra került felvételről, amelyen egy egyetemi tanár sértő szavakat használt egy egyetemi képzés szünetében.

A BBTE egyértelműen szabályozza a helyzethez illő magatartást az akadémiai tevékenységek során. Emellett elvárjuk azt is, hogy a helyes, mintaszerű és korrekt társas magatartás – az oktatók/kutatók, hallgatók és adminisztratív munkatársak részéről – a mindennapi életben, így a tanórák szüneteiben is megnyilvánuljon, különösen nyilvános környezetben (természetesen örülnénk, ha ez a magánszférában is megnyilvánulna). Egyetemünk tekintélyes multikulturális hagyományokkal rendelkező intézmény, amely a kölcsönös tiszteletet, az együttműködést, a befogadást, az esélyegyenlőséget és a diszkriminációmentességet ösztönzi, ezért a tudományos haladás alapját a konstruktív és kollegiális légkör kialakítása képezi a tudományos közösség minden tagja számára.

Intézményi kultúránkat nem jellemezheti sem a véleménynyilvánítástól való félelem, sem a helytelen eszközök (pl. nyilvános vagy magántérből származó, a hatályos előírásoknak nem megfelelő felvételek) alkalmazása közösségünk tagjai közötti kapcsolatokban, az ilyen jellegű helyzetek/gyakorlatok kiküszöbölésére az ország első egyetemei között voltunk (ha nem épp a legelső egyetem), akik alkalmazták az egyetemi OMBUDSMAN-mechanizmust.

A szóban forgó helyzetet jelenleg a BBTE Vezetősége és a BBTE Etikai Bizottsága elemzi, és a jelen helyzetnek megfelelő intézkedéseket tesznek, annak érdekében is, hogy a jövőre nézve megelőzzük a hasonló helyzeteket, valamint hogy az Etikai és Szakmai Viselkedési Kódexnek és a BBTE Diszkriminációmentességi Útmutatójának megfelelő akadémiai magatartást szorgalmazzunk.

FRISSÍTÉS 1. (2021. 11. 10.)

A BBTE vezetőségével, valamint a helyzetben érintett személyekkel (beleértve az érintett egyetemi tanárt is) folytatott beszélgetések nyomán a BBTE rektora úgy határozott, hogy a hatályos szabályozások értelmében felfüggeszti az érintett egyetemi tanár oktatási tevékenységét, a BBTE Etikai Bizottsága döntésének megszületéséig.

FRISSÍTÉS 2. (2021. 11. 12.)

A Szamosközi professzor ellen beérkezett bejelentések nyomán a BBTE Etikai Bizottságának 2/2021. sz. Határozata a következő szankciókat írja elő:

1. A BBTE Etikai Bizottsága által megállapított szankció alkalmazása, nevezetesen a magasabb oktatói pozíciókra, illetve vezetői, szakirányítói és ellenőrző pozíciókra, mesterképzési és alapképzési bizottsági tagságra való pályázási jog felfüggesztése 1 évre.

2. Továbbá, az Etikai Bizottság javaslatára az 1. pontban foglalt szankció alkalmazása mellett Szamosközi professzor felfüggesztett oktatói tevékenysége alap-, mester- és doktori képzésben részt vevő hallgatókkal csak abban az esetben folytatható, ha 3 hónapos időközzel részt vesz 2 ülésen az egyetemi Ombudsmannal az egyetemi etikával és deontológiával, a megkülönböztetésmentességgel és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdések megtárgyalására, amelyeket a BBTE Etikai és Szakmai Viselkedési Kódexe, a BBTE  Diszkriminációmentességi Útmutatója, valamint a BBTE Nemek közötti egyenlőségi útmutatója szigorúan szabályoz.

3. Az 1. és 2. pontban javasolt intézkedések nyomán az oktatói tevékenység és a hallgatókkal való interakció esetleges újrafelvétele kizárólag a Pszichológia és Neveléstudományok Kar dékánjának szigorú felügyelete mellett történhet, biztosítva a BBTE Etikai és Szakmai Viselkedési Kódexe, a BBTE  Diszkriminációmentességi Útmutatója, valamint a BBTE Nemek közötti egyenlőségi útmutatója szigorú betartását.

4. Felhívjuk egyúttal a figyelmet, a jelenre és a jövőre nézve, hogy a megfelelő akadémiai magatartás, amelyet aa BBTE Etikai és Szakmai Viselkedési Kódexe, a BBTE  Diszkriminációmentességi Útmutatója, valamint a BBTE Nemek közötti egyenlőségi útmutatója előír, a tevékenységek folytatásának alapelve a BBTE-n. A BBTE mint Románia egyik legreprezentatívabb egyeteme, gyakran országszinten elsőként hozott létre olyan intézményi mechanizmusokat, amelyek biztosítják ezen elveknek a nemzetközi modellek, szabványok és gyakorlatok szerinti gyakorlatba ültetését. Így tehát az akadémiához nem illőnek vélt helyzetek kezelhetők bizalmasan a BBTE által a nemzetközi modellek, szabványok és gyakorlatok szerint létrehozott Egyetemi Obudsman-mechanizmuson keresztül.

FRISSÍTÉS 3. (2021. 11. 14.)

Bár elfogadja az Etikai Bizottság következtetéseit, Szamosközi professzor megjegyzi, hogy bizonyos témákról/vonatkozásokról eltérőek a meglátásai. Következésképpen a BBTE rektora elfogadja a Szamosközi István professzor által kezdeményezett felmondási kérelmet.