A BBTE európai ACTRIS-egységet alapít Kolozsváron

Kolozsvár, 2023. április 27.

 A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) két ACTRIS-egységet fog működtetni Kolozsváron: az egyik az aeroszolok távérzékelésével, a másik a felhők távérzékelésével fog foglalkozni. Az egységek a BBTE-ACTRIS infrastruktúrájának bővítése c. projekt keretében jönnek létre; a projekt célja az atmoszféra és az éghajlatváltozások összetételének páneurópai szintű kutatásai.

Az ACTRIS eszközei a világ legnagyobb atmoszférakutató infrastruktúráját képezik. A rövid élettartamú légköri összetevők (aeroszolok, felhők és kisebb gázok) térbeli és időbeli változékonyságának nyomon követése 80 európai és Európán kívüli megfigyelőplatformon az elmúlt több mint egy évtizedben fontos információkat nyújtott az európai kibocsátáscsökkentési politika hatékonyságába, és rávilágított a klímarendszerre ható komplex visszacsatolási mechanizmusra is.

Világszinten évente űmintegy 50 ország több mint 5000 felhasználó alapozza kutatásait az ACTRIS-adatokra, így rendkívül pontos légköri előrejelzéseket készítenek: rövid távú figyelmeztetéseket az időjárási körülményekről és az egészségre veszélyes történésekről, valamint hosszú távú értékeléseket a klímaváltozásról.

Az ACTRIS felhasználóinak nyílt hozzáférést biztosít az eszközökhöz, a szakértelemhez, a képzési lehetőségekhez és a FAIR adatkezelési szolgáltatásokhoz. Minden ACTRIS-szolgáltatás elérhető és megtekinthető a http://www.actris.eu linken.

Románia az ACTRIS ERIC egyik alapító tagállama, a BBTE a romániai konzorcium egyik kulcsszereplője (ACTRIS-Romania https://actris.ro/).

A BBTE rektora, dr. Daniel David egyetemi tanár kifejtette: „Az ACTRIS egy szélesebb körű intelligens szakosodást céloz, amelyre a BBTE a város és az ország érdekében törekszik, mégpedig az InfoBioNano4Helath-et, és örömömre szolgál, hogy az intelligens szakosodás már működésbe is lépett.”

Nicolae Ajtai, a Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar dékánja hozzáfűzte: „A környezet legégetőbb problémái napjainkban az atmoszféra összetételéhez kötődnek, az emberek és az ökoszisztémák egészségére gyakorolt ​​negatív hatásoktól kezdve a szélsőséges jelenségek megjelenéséig, amelyekre az emberiség nincs egészen felkészülve. A változások hosszú távú nyomon követése és megfigyelése előfeltétele a kulcsfontosságú légköri folyamatok jobb megértésének és számszerűsítésének, és hozzájárul a társadalom felelősségvállalásához a negatív következményeik enyhítésére irányuló közös erőfeszítésekben. Az ACTRIS jelenleg európai szintű megbízatást kapott e területen, mégpedig a tudományon alapuló igazság közlését.”

A BBTE-komponenst ebben a fázisban a Versenyképességi Operatív Program 2014-2020 támogatja, a projekt MySMIS kódja: 126436 (a projekt összértéke: 22.264.758,58 lej, ebből a vissza nem térítendő pénzügyi támogatás 22.149.238,01 lej, az EU társfinanszírozásának értéke 18.826.852.32 lej).