BBTE Interjúsorozat

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem egy komprehenzív, átfogó egyetem abban az értelemben, ahogyan minden szinten értékállóvá teszi az akadémiai megvalósításokat:

  • kutatás;
  • oktatás;
  • a közösségnek nyújtott szolgáltatások;
  • adminisztráció, az évente kiosztott tudományos és oktatói teljesítményért járó díjak, valamint saját alkalmazottainak nyilvánosság előtti kiemelése (pl. a hét tanára) révén.

Egy world-class típusú egyetemen a nemzetközi szintű versenyképességi előny a kiemelkedő szakembereknek köszönhető. Ők alkotják a BBTE láthatatlan/ virtuális kiválósági kollégiumát, amelynek meghatározója az az egyszerű tény, hogy tagjai – ki-ki a saját szakterületén –, a nemzetközi kiválósági szövetségben játszanak. Ebben a kontextusban a BBTE kutatásért, versenyképességért, kiválóságért és tudományos publikációkért felelős rektorhelyettese által készített kiválósági interjúk kiegészítik a fent említett egyéb eljárásokat, amelyek már értékállóvá teszik a BBTE akadémiai közösségének megvalósításait. Az elindított interjúsorozat célja, hogy azokra az egyetemi oktatókra és kutatókra fókuszáljon, akik közvetlenül hozzájárulnak a BBTE nemzetközi versenyképességének/ kiválóságának öregbítéséhez.
Az interjúkban olyan szakembereket szólaltatunk meg, akik:

  • befolyásos nemzetközi folyóiratokban (Nature/ Science/ a Web of Science adatbázisban jegyzett top 10 publikáció, az adott szakterületről) és neves nemzetközi kiadóknál publikáltak (pl. az Oxford University Press rangú kiadóknál szerzőként/ társszerzőként megjelentetett tudományos munkák);
  • nagy értékű nemzetközi kutatói projektek vezetői (pl. European Research Council/ ERC, 1.000.000 euró feletti nemzetközi projektek stb.) és/ vagy
  • jelentős nemzetközi tudományos díjat, elismerést kaptak valamely szakterületen

Az interjúkat román és angol nyelven közöljük, de egyes szövegeket magyarra és németre is lefordítunk.

Dr. Alexandra Baneu tudományos kutató – Ókor- és Középkortörténeti Tanulmányok Központja, BBTE / Sextil Pușcariu Nyelvészeti és Irodalomtörténeti Intézet, a Román Akadémia Kolozsvári Fiókja, egy ERC Starting Grant kutatói ösztöndíj nyertese (fogadó intézmény: BBTE).

Daniel David: Kérem, mutatkozzon be röviden!

Nevem Alexandra Baneu, tanulmányaimat a BBTE Történelem és Filozófia Karán (2011), majd a BBTE Bölcsészettudományi Karának klasszikafilológia szakán (2012) végeztem. 2011 és 2013 között az antik és középkori filozófia magiszteri képzési program hallgatója voltam, 2016-ban szereztem doktori címet filozófiából. 2017-től kezdődően kettős intézményi kötődésem van: társult kutatóként dolgozom a BBTE Ókor- és Középkortörténeti Tanulmányok Központjában, valamint a Román Akadémia Kolozsvári Fiókjának Sextil Pușcariu Nyelvészeti és Irodalomtörténeti Intézetében. Utóbbiban lehetőségem nyílt egy másik szakterülettel is megismerkedni azáltal, hogy bekapcsolódtam az Erdélyi Iskola (Școala Ardeleană) képviselői által megjelentetett művek kritikai kiadásának szerkesztésébe. Ennek köszönhetően elsajátíthattam a két eltérő időszakra és területre – a nyugati középkorra, valamint a román felvilágosodásra – jellemző kutatásmódszertant és szöveggondozási technikákat. Érdeklődésem látóterében továbbra is kitüntetett helyet foglalnak el a középkortörténeti tanulmányok, különösen a középkori filozófia. Személyes értékeim: a bátorság, a függetlenség és a mások iránti tisztelet.

Daniel David: Elnyert kutatói ösztöndíja esetében miért választotta fogadó intézményként a Babeș–Bolyai Tudományegyetemet?

Ennek az egyetemnek a falai között tanultam, és itt ismerkedtem meg annak a kutatócsoportnak a tagjaival, akikkel már közel tíz éve együtt dolgozunk. Továbbá – e főként személyes indokokon túl – úgy gondoltam, hogy az országban a BBTE az az intézmény, amely a legjobb feltételeket tudja biztosítani projektem megvalósításához, nemcsak a kutatás fontosságára fordított figyelemnek köszönhetően, hanem amiatt is, hogy az egyetemnek van már tapasztalata az ERC típusú projektek lebonyolításában.

Daniel David: Kérem, mutassa be röviden az elnyert kutatói ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalókat!

A fiatal kutatók programjait támogató pályázati kiírásra (ERC StG 2020) benyújtott Note-taking and Notebooks as Channels of Medieval Academic Dissemination across Europe (röv. NOTA) elnevezésű projektem kedvező elbírálásban részesült. Ez a típusú kutatói ösztöndíj igen jelentős nemzetközi presztízsnek örvend, a nyertes pályázatok legtöbbször eredetiségük és az adott szakterületen belüli innovációs képességük miatt emelkednek ki. Nemcsak arról van szó, hogy a rendelkezésünkre álló ismeretekkel dolgozunk és azokat újjászervezzük, hanem paradigmaváltást vagy legalább jelentős módszertani változtatásokat szeretnénk kezdeményezni.

Daniel David: Melyek a jövőbeli akadémiai tervei?

Jelenleg örömmel tölt el az a tudat, hogy öt éven keresztül lehetőségem lesz olyan kutatási témával foglalkozni, amely valódi érdeklődést keltett fel bennem. Szeretném megvalósítani a NOTA-projekt keretében vállalt célkitűzéseket, és, amennyire ez lehetséges, növelni az Ókor- és Középkortörténeti Tanulmányok Központjában zajló kutatómunka láthatóságát.

Daniel David: Lenne egy rövid üzenete a BBTE közösségének?

Minél több kiváló eredmény szülessen az elkövetkezendő években!

 

Saját kutatói oldal/CV elérhetősége:

https://acad.academia.edu/BaneuAlexandra

 

Twitter: @NotaERC

Toate articolele din categoria
Excelență în cercetare