Egy racionális és kellemes tavaszért!

Kedves Kollégák!

A tavasz ebben az évben sem mentes a bonyodalmaktól. Háborús hírekkel,  társadalmi-gazdasági   feszültségekkel   és törvénymódosításokkal   terhelt.   Ahogyan   azt   pszichológusként már   többször,   különböző   kontextusokban   felvetettem,   fontos észben tartani, hogy nem az események (a bonyodalmak) szabják meg pszichológiai (viselkedési és érzelmi) reakcióinkat, hanem a hozzájuk   való   viszonyulásunk,   az   ahogyan   ezeket   értelmezzük, ahogyan   róluk  gondolkodunk.   Lelki   jólétünk érdekében   azt javaslom,   hogy   ebben   a   nehéz   periódusban a   személyes értékeinket   először   is   egyértelműen,   de rugalmasan   határozzuk meg   és   ne   mereven   (pl.   „jobb lenne”  vagy   „szeretném”  a „muszáj” helyett).   Engedjük,   hogy   ezek az   értékek   színesítsék életünket, hogy a negatívumokat ne katasztrofális színben lássuk, hogy   a   frusztrációt   jobban   tűrjük, hogy   elfogadjuk,   amin   nem változtathatunk,  miközben   saját értékeinknek megfelelően alternatívákat is keresünk. Így építhetjük magunk saját jólétünket, anélkül,  hogy   azt   engedélyünk   nélkül   bárki   vagy   bármi befolyásolhatná! Napsütéses tavaszt kívánok mindenkinek és boldog március 8-át a hölgyeknek!