Elhunyt dr. Bréda Ferenc

BRÉDA FERENC

(1956-2018)

Déván született 1956-ban, első írásai az Ifjúmunkáscímű bukaresti ifjúsági lapban jelentek meg. 1975-től a kolozsvári egyetem hallgatója volt magyar-francia szakon. Egyetemi évei alatt a kolozsvári Akadémiai Könyvtár egyik állandó lakója volt, ekkor mélyült el a skolasztika és a középkori filozófia nagy szerzőinek tanulmányozásába. Mestere ebben az időszakban Beney György (Zoltán), budapesti ferences rendi szerzetes volt. 1979-től 1984-ig a kolozsvári Napoca Universitarăcímű egyetemi kulturális folyóirat magyar oldalainak volt az első felelős szerkesztője, és ugyanekkor a bánffyhunyadi általános iskolában tanított magyar irodalmat és nyelvtant. 1984-től 1991-ig francianyelv- és irodalomtanári állást töltött be Franciaországban, állami és felekezeti iskolákban. 1985-ben mesteri diplomát szerzett a Nantes-i Egyetemen francia és összehasonlító irodalomtörténetből.

A Présence de Gabriel Marcel irodalmi-filozófiai társaságban megismerkedett Paul Ricoeurrel, Jean-Marie Lustiger-vel, Franciaország hercegprímásával, Claude Aveline regényíróval, Georges Lubinnel, George Sand levelezésének kiadójával, továbbá André Comte-Sponville filozófussal és a francia művelődési élet más jeles képviselőivel. Pierre Bourdieu szociológussal, illetve a filozófiatörténész Xavier Tilliette-tel és Samuel Beckettel levelezett. 1985-től 1991-ig az Angers-i Egyetemen doktorandusz-hallgató a francia irodalomtörténet kutatási területén. 1991 és 1992 között a kolozsvári Jelenlétcímű kulturális folyóiratnak előbb szerkesztője, majd szerkesztőségi titkára volt. Az 1983-tól szünetelő, tekintélyes irodalmi hagyományokkal rendelkező, s az 1989-es romániai forradalom után újrainduló Gaál Gábor Irodalmi Kör alapító tagja volt 1991-től. 1992 és 1993 között a bukaresti Kriterion Könyvkiadó kolozsvári fiókjának volt a szerkesztője. A kolozsvári Bretter György Irodalmi Kör vezetőségi alapító tagja 1993-tól. 1994-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karán tanított egyetemes színháztörténetet, színházesztétikát, magyar irodalmat és retorikát. Számos könyve jelent meg magyarul, de franciául és románul is publikált, ez utóbbi két nyelvből fordított is.

2005-ben Méhes György-nagydíjban, 2010-ben Bretter György-Díjban részesült, 2017-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, 2018-ban az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért-Díjjal tüntették ki.

Bréda januárban kapta meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által alapított Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjat. Életével és munkásságával, ismereteivel és nyelveivel az Erdélyben élő etnikumok és az Erdélyben előforduló kultúrák békés együttélését élesztette és táplálta.

Bréda Ferenc hosszú ideje küzdött a rákkal, betegségét méltósággal viselte. 62 évesen hunyt el.

Temetése 2018 május 19-én, szombaton délelőtt 11 órakor lesz a kolozsvári Házsongárdban, a református egyház szertartása szerint.

BBTE Színház és Televízió Kar

Magyar Színházi Intézet