Szövegbányászat: hatékony módszer a kutatási mintázatok felismerésében[*]

Demeter Krisztina és Kő Andrea, a Budapesti Corvinus Egyetem munkatársai, valamint Szász Levente, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának oktatója jegyzi azt a tanulmányt, mely a szövegbányászat (text mining) módszerével tárta fel a logisztikai tudományos kutatások egyik vezető intézményének számító Nemzetközi Készletezési Tudományos Társaság (ISIR) 1994 és 2016 közötti konferenciakiadványainak főbb témáit, súlypontbeli elmozdulásait.

Az 1982-ben alapított ISIR kétévi rendszerességgel szervez készletezési problémákkal kapcsolatos nemzetközi tudományos tanácskozásokat. Első alkalommal 1994-ben szerkesztettek kiadványt a tanácskozáson elhangzott előadásokból, ezt követően 2016-ig további 11 konferenciakiadványuk jelent meg, ez az 566 tanulmányt tartalmazó tucatnyi kötet képezte a szövegbányászat törzsanyagát.

A kutatás első szakaszában áttekintett összefoglaló munkák alapján a készletezéssel kapcsolatos kutatások négy szintjét azonosították a szerzők az utóbbi évtizedekre vonatkozóan. (1) A makroszintű készletgazdálkodás a nemzeti szinten felmerülő problémákat öleli fel, fontosabb témái a konjunktúraciklusok és a kontextuális tényezők. (2) A készletmenedzsment a vállalatok, illetve az ellátási lánc szintjén kezeli a problémákat, jellemzően a folyamatok tervezésével, valamint az ellátási lánc menedzsmentjével kapcsolatosak az itt végzett kutatások. (3) A készletmodellezés az egyedi darabáruk szintjén működik, homlokterében olyan problémákkal, mint a kínálat és a kereslet összehangolása, a készletrendszer, a raktár, a rendelésszabályozás, az átfutási idő vagy a minőség és az ár. (4) Az előrejelzésekre összpontosító kutatások pedig a keresletingadozásból származó kihívásokat menedzselik.

A tanulmány azt vizsgálta, hogy a konferenciakötetekben szereplő tanulmányok címeiben és kulcsszavakkal ellátott kivonataiban milyen gyakorisággal és milyen fogalmak társaságában fordulnak elő a különböző szintekhez köthető kifejezések, végül pedig arra tért ki, hogy idővel miként változott egy-egy téma népszerűsége.

A VOSviewer szoftver segítségével készített sűrűségtérképen a készletmodellezés tárgykörébe tartozó (készletezési) politika, kereskedő, átfutási idő fogalmak és a készletmenedzsmenttel kapcsolatos vállalat, menedzsment, készletmenedzsment kifejezések rajzolnak ki nagyobb foltokat. Aszerint, hogy a különböző terminusok általában milyen kifejezésekkel társultak, négy jelentősebb halmaz azonosítható: a vállalati szintű készletmenedzsment, a készletmodellezési politikák, a nemzeti vagy makroszintű készletkutatás, valamint az ellátási lánc készletmenedzsmentje.

Az ellátási láncra, a teljesítményre és a logisztikára vonatkozó kifejezések gyakorisága általában növekedett, míg  a gazdasági növekedés és a GDP kifejezések, valamint a készletmodellezéshez kapcsolódó szavak használata ritkábbá vált a vizsgált időszakban. A hangsúlyváltások alapján kirajzolódik, hogy a szűken értelmezett termelés problémájáról egyre inkább olyan területekre irányul a figyelem, mint a fenntarthatóság vagy a logisztika és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

[* ] Krisztina Demeter, Levente Szász, Andrea Kő (2019): A text mining based overview of inventory research in the ISIR special issues 1994–2016. International Journal of Production Economics 209 (2019), 134–146.
(Az érintkező fogalmak térképe. Forrás: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527318302500)