Mesajul rectorului Daniel David către comunitatea UBB

Dragi colegi din UBB, studenți/personal academic și administrativ,

 

Din păcate pandemia se amplifică, astfel încât trebuie să ne reorganizăm pentru a asigura sănătatea comunității noastre, derularea activităților academice și veniturile necesare pentru fiecare dintre noi. Am demarat acest proces, iar detaliile le aveți în Circulara atașată. În funcție de noile reglementări naționale, vom reveni cu precizări/modificări. Oricum, suntem deja mult mai bine pregătiți decât în perioada martie-iunie 2020, astfel încât putem lua măsurile adecvate, atât academic, cât și administrativ, mai rapid și într-un mod mai personalizat.

Succes în implementare, ținem legătura, urmăriți constantul site-ul unde facem mereu update (https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/covid19/), consultați când aveți neclarități comisiile COVID-19 cu responsabilitate din zona voastră și aveți grijă de sănătate!

Cu prețuire,

Prof. univ. dr. Daniel David

Rectorul UBB

 

***

MESAJ ȘI CIRCULARĂ

privind luarea de măsuri în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,
conform
Hotărârii de Guvern nr. 856 din 14.10.2020 și a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 52 din 05.11.2020

 

Dragi colegi din UBB, studenți/personal academic și administrativ,

Din păcate pandemia se amplifică, astfel încât trebuie să ne reorganizăm pentru a asigura sănătatea comunității noastre, derularea activităților academice și veniturile necesare pentru fiecare dintre noi.

Așadar, având în vedere dispozițiile art. 2 din Hotărârea nr. 52 din 05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 11 din Anexa nr. 3 – Măsuri pentru diminuarea impactului tilului de risc, din Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Luând în considerare asigurarea respectării siguranței angajaților dar și necesitatea desfășurării activităților curente ale instituției, vă transmitem următoarea circulară:

  • Se stabilește posibilitatea de prestare a muncii la domiciliu de către salariați, prin încheierea de acte adiționale la contractele individuale de muncă sau prin decizie unilaterală a angajatorului, dacă o astfel de decizie este prevăzută de prevederile legale în vigoare.
  • Perioadele de timp și modalitățile efective de organizare a muncii la domiciliu se vor stabili de către fiecare conducător de compartiment administrativ (Rectoratul și cu unitățile din structura sa, Direcția Generală Administrativă, facultățile și alte unități direct subordonate Rectoratului), cu aprobarea Rectorului, prin dispoziție de serviciu, completată și asumată prin semnătura conducătorului de compartiment. Această dispoziție internă urmărește organizarea programului de muncă în condițiile respectării siguranței angajaților UBB în această perioadă, conform măsurilor impuse la nivel național.
  • Graficul de organizare a programului de muncă, asumat prin dispoziția de serviciu menționată mai sus, va cuprinde felul în care se va realiza rotația angajaților.
  • Reamintim faptul că personalul didactic/de cercetare și studenții își desfășoară în continuare activitățile obișnuite online, în conformitate cu prevederile legale. Dincolo de activitățile didactice, recomandăm ca și celelalte activități academice (de ex. de cercetare, studiu individual etc.) să se desfășoare în același regim, online/la distanță.
  • Implementarea măsurilor prevăzute se va realiza pe o perioadă de 30 de zile, urmând ca la finalul acesteia, în funcție de evoluția situației epidemiologice, să se hotărască, după caz, menținerea, eliminarea sau modificarea acestora.

Prof. univ. dr. Daniel David        

Rectorul Universității Babeș-Bolyai

Cluj-Napoca, 6 noiembrie 2020

Circulară în atenția comunității UBB_6.11.2020 .