UBB se implică, alături de instituțiile internaționale de marcă în domeniu, în analiza și reformarea politicilor de sănătate publică

14 aprilie 2024

Departamentul de Sănătate Publică din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), împreună cu secțiunea Cercetare în Resurse Umane în Sănătate (Health Workforce Research Section) din cadrul Asociației Europene de Sănătate Publică (European Public Health Association – EUPHA), în colaborare cu Biroul Regional European al Organizației Mondiale a Sănătății și Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate, au găzduit, la finalul acestei săptămâni, conferința internațională cu tema „Investing in healthcare workforce governance: strengthen equity, inclusion and mental health & well-being”.

Scopul principal al conferinței a fost de a sublinia importanța investițiilor în guvernanța forței de muncă din sectorul sănătății, atât la nivel european, cât și global, oferind o platformă esențială pentru schimbul de cunoștințe și dialogul între cercetare, politici și practică, punând accent pe promovarea echității, incluziunii, sănătății mintale și bunăstării resursei umane din domeniul sănătății.

Eveimentul a reunit cercetători naționali și internaționali, experți în dezvoltarea politicilor de sănătate, dar și reprezentați ai autorităților centrale, cu obiectivul angrenării acestora pentru un viitor mai bun al resurselor umane în sănătate.

„Timp de două zile, Cluj-Napoca și Universitatea Babeș-Bolyai prin Departamentul de Sănătate Publică au avut marea onoare de a fi epicentrul cercetării în resurse umane în sănătate la nivel european. Țin să le mulțumesc tuturor colaboratorilor și partenerilor care au contribuit la succesul conferinței”, afirmă Marius-Ionuț Ungureanu, Directorul Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Preşedinte al Secţiunii „Cercetare în Resurse Umane în Sănătate” din cadrul Asociației Europene de Sănătate Publică.

Pentru mai multe detalii despre conferința găzduită de UBB, vă invităm să accesați site-ul oficial al conferinței.

Evenimentul organizat în aceste zile se încadrează în eforturile UBB de implicare în dezvoltarea politicilor publice și a cercetărilor avansate în domeniul sănătății, ca parte a programului strategic UBBMed, lansat la finalul anului 2023 și care acoperă strategic trei arii clinice (sănătatea mintală; boli netransmisibile – deocamdată mai ales cancer -; și sănătate publică), alături de alte condiții medicale mai specifice (în funcție de proiectele existente) și două abordări transversale strategice (inginerie & tehnologie medicală și etica & psihosociologia medicinei), alături de alte demersuri interdisciplinare mai specifice. Trei unități academice au fost dezvoltate până acum în cadrul UBBMed pentru a susține ariile strategice: (1) Platforma BrainQ (https://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro/center-for-biomedical-imagining-and-integrative-medicine/) – în relație mai ales cu sănătatea mintală; (2) Centrul Național de Competențe pentru Stilul de Viață Sănătos (https://healthylifestyle.research.ubbcluj.ro/) – în relație mai ales cu sănătatea publică și bolile netransmisibile și (3) Centrul Multidisciplinar de Cercetare și Abordare Comprehensivă a Cancerului – în relație cu oncologia (https://oncology.research.ubbcluj.ro/). De asemenea, Platforma INSPIRE (https://inspire.research.ubbcluj.ro/0 și Centrul de Prevenție Covid-19 și alte Boli Infecțioase (https://news.ubbcluj.ro/ubb-infiinteaza-centrul-de-preventie-covid-19-si-alte-boli-infectioase-in-cadrul-programului-ubbmed/ ) susține arii clinice și mai specifice. În total, aceste dezvoltări angajează până acum proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare și de infrastuctură științifică de aproximativ 25 000 000 Euro.

Tradiție și Excelență prin Cultură-Știință-Inovație din 1581

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din țară (prin numărul de programe și caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară și germană), cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 50.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.