A BBTE állásfoglalása a román nyelv oktatását szabályozó kormányrendeletről, amely a nemzeti kisebbségek nyelvén működő elemi osztályokra vonatkozik

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem üdvözli a tanügyminisztérium azon kezdeményezését, amely a román nyelvnek a kisebbségi elemi osztályokban történő oktatásának szabályozására vonatkozik. Intézményünk ugyanakkor fenntartásait fejezi ki az alábbi megszövegezéssel kapcsolatban: „a kisebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a tantervben előírt román nyelv és irodalomórát felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktanárok tartják.” (a 2018. augusztus 23-án kiadott Kormányrendelet I. cikk, 17. pontja), ezt a megfogalmazást ellentmondást nem tűrőnek tartjuk.

Jelenleg az alapképzési szakok névjegyzékéből hiányzik a „román mint nem anyanyelv” szak, és a román nyelv és irodalom szak elvégzése nem biztosítja azt a szakmai és pszicho-pedagógiai felkészültséget, amely szükséges lenne a román nyelv oktatásához a nem román anyanyelvűek esetében. Másrészt, a BBTE Bölcsészettudományi Karán egy 2008-ban akkreditált választható tárgy is létezik, amelynek neve Román mint idegen nyelv/ nem anyanyelv. Ez a program magába sűríti mindazokat a képzési tapasztalatokat és oktatási anyagokat, amelyeket a  „Módszertani továbbképzés a nemzeti kisebbségeknek román nyelvet tanító, közoktatásban dolgozó pedagógusoknak/RLNM – Román mint nem anyanyelv”.

Abban az esetben, ha ez a tantárgy magiszteri képzéssé alakulna át, biztosítani lehetne azoknak a tanároknak a megfelelő szakmai felkészítését, akik a román nyelvet nem anyanyelvként tanítják majd az elemi osztályokban. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem megfelelően el tudná látni ezt a szakképzést.

Ezért, jelen esetben úgy véljük, hogy célszerű lenne kivételt tenni a kormányhatározat által jóváhagyott rendkívül megszorító előírások esetében, pontosabban meg kellene teremteni a felkészülési lehetőségeket a tanítók és az elemi oktatásban részt vevő tanárok számára, a román mint nem anyanyelv tanításának hosszantartó tapasztalatával, és azok számára is, akiket ilyen jellegű képzésben részesültek a vissza nem térítendő támogatású projektek keretében.

A Bölcsészettudományi Kar Magyar Tagozatának közleménye