A BBTE egyetemi tanárának, Nagy Lászlónak, az MTA külső tagjának székfoglaló előadása

Címzettek: Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya rendes, levelező és külső tagjai,
közgyűlési képviselői és köztestületi tagjai

Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr!

A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya tisztelettel meghívja Önt

NAGY LÁSZLÓ, az MTA külső tagja
Részecskék és hullámok. Interferenciajelenségek az atomfizikában című székfoglaló
előadására

Az előadás ideje: 2020. február 14. (péntek) 11.00 óra

Az előadás helyszíne: MTA Székház, Nagyterem
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet)

A székfoglaló kivonata:
A részecskék, konkrétan az elektron hullámtermészete már az 1920-as években
bizonyítást nyert. Ennek ellenére a mai napig fedeznek fel és tanulmányoznak olyan
érdekes jelenségeket, amelyek a részecskék hullámtermészetének következményei.
Előadásomban a kutatócsoportom három olyan eredményére fogok kitérni, amelyekben a
részecskékhez rendelt hullámok interferenciája jelenik meg. Az első a kétatomos
molekulák gyors töltött részecskével való ionizációjával kapcsolatos, amikor a
kilökött elektron energiaspekrumában megjelenik a két mag szomszédságából származó
elektronhullámok közötti interferencia. A második azt a jelenséget írja le, amikor
egy ultrarövid lézerimpulzus ionizál egy atomot, és a visszaszóródó elektron
spektrumában megjelenik az atom hologramja. A harmadik tanulmányunk pedig azt
mutatta ki, hogy egy atom gyors lövedék okozta ionizációjakor a teljesen
differenciális hatáskeresztmetszet függ attól, hogy a lövedékhez rendelt
hullámcsomag milyen méretű. Ha a lövedéket részecskének tekintjük (a lövedék
inkoherens, vagy kis koherenciaszélességgel rendelkezik), más eredményt kapunk, mint
nagy koherenciaszélességgel jellemzett hullámcsomag esetén, amikor a különböző
impakt paraméterrel jellemzett pályák interferálnak egymással.

A székfoglaló meghívója innen tölthető le:
https://mta.hu/xi-osztaly/nagy-laszlo-az-mta-kulso-tagja-akademiai-szekfoglaloja-110283

Üdvözlettel: Rácz Zoltán osztályelnök