A BBTE hivatalosan belép a Kiváló Egyetemek Nemzetközi Ligájába

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem a 2018-as év elején kezdeményezte az intézmény minőségi auditálását a brit QS STAR nemzetközi auditáló platform által. Az eljárás a napokban zárult, s ennek eredményeként a BBTE az országban egyedüliként elnyerte a 4 csillagos egyetemi besorolást, amely a kiváló nemzetközi egyetemi státusnak felel meg.

A négy csillagos besorolásnak megfelelően a BBTE minden szempontból megfelel egy nemzetközi profilú egyetem kritériumainak, kiváló teljesítménnyel az oktatás és a tudományos kutatás területén egyaránt. A minősítés alapján a hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedése kiváló, és a BBTE korszerű innovációk révén hozzájárul egy tudásalapú társadalom létrehozásához, s az életminőség növelését biztosítja.

„A román tannyelvű egyetem Centenáriumát felemelt fővel várjuk tehát, megőrizvén a BBTE kiválóságát, s megismervén most, tárgyilagos módon, az erősségeinket (amelyeket meg kell őriznünk és fejlesztenünk), azokat a pontokat, amelyeket fejlesztenünk kell, azokat a veszélyeket, amelyeket el kell kerülnünk, valamint a lehetőségeket (amelyeket ki kell használnunk).nyilatkozta dr. Ioan-Aurel Pop akadémikus, egyetemi tanár, a BBTE rektora.

dr. Daniel David egyetemi tanár, a BBTE kutatásért, versenyképességért-kiválóságért, valamint a tudományos kiadványokért felelős rektorhelyettese kiemelte: „A versenyképesség-kiválóság vonalán tűzzük ki célul magunk elé a BBTE Plus*****-t, vagyis egy world-class típusú ötcsillagos egyetemet! A kiértékelés során a BBTE által elért eredmény valójában meg is haladta a 4 csillagos helyezés eléréséhez szükséges pontszámot, de nem érte el az 5 csillagos helyezéshez elegendő küszöböt. Néhány éven belül behozhatjuk ezt a pontszám-különbözetet, kiegyensúlyozott és sajátos egyetempolitikákkal, amelyeket a BBTE Plus***** célkitűzése érdekében mozgósítunk! Ez az új, figyelemre méltó teljesítmény a BBTE egyetemi közösségének erőfeszítései árán valósulhatott meg, amely a krónikus alulfinanszírozottság és a törvényhozási terhek (pl. kétélű/teljesítmény-ellenes szabályozások) feltételei dacára dicsőségére vált az egyetemi kiválósági hagyománynak. Sajnos, az idők folyamán az országos hatóságoknak nem volt kidolgozott programjuk, amellyel az egyetemi kiválóságot támogatták volna, gyakran azokat is cserbenhagyták, akik elkötelezettjei voltak ennek a folyamatnak, vagy, ami még súlyosabb, legutóbb intézményi szinten is büntetéssel sújtották őket. Sajnálatos módon mindez nemcsak az egyetemeket, hanem az ország versenyképességét is befolyásolja, és végső soron az emberek jólétét is érinti. Reménykedünk abban, hogy sikerül ezeket a félresiklásokat kiigazítani, és megfelelő pénzügyi és törvényhozási támogatásra számíthatunk.”

A QS STAR által alkalmazott kritériumok/mutatók a BBTE átfogó kiértékelése során az alábbi akadémiai részterületeket fedték le: oktatás (4 mutató), kutatás (3), innováció (4), nemzetközi láthatóság, a végzett hallgatók elhelyezkedése (3), tanulási környezet (6) és szociális inklúzió (4). Kiegészítő mutató volt egy adott célprogram külön kiértékelése.

Az akadémiai audit eltér az egyetemek rangsorolásától. Míg a rangsorolás az egyetemek sorrendbe állítását a rangsorolási eljárás esetében releváns kritériumok prizmáján keresztül végzi, az akadémiai audit egy átfogó felmérés keretében az egyetemeknek a nemzetközi akadémiai szabványokhoz való viszonyítását célozza, és ennek a viszonyításnak a függvényében osztályozza őket. A QS STAR rendszer hat osztályba sorolja a kiértékelt egyetemeket:

  • 5 csillag plusz (*****+) – Nemzetközi szintű elitegyetem (A typical five-star + institution is not just world-class, but an elite destination to which the very best students and faculty worldwide will aspire. Its brand name will transform the résumé of anyone connected with it. Five Stars + can apply equally to the world’s foremost comprehensive and specialist institutions), mint az ausztráliai Australia National University, Ausztrália.
  • 5 csillag (*****) – World-class egyetem (A typical Five Stars university is generally world class in a broad range of areas, enjoys a high reputation and has cutting edge facilities and internationally renowned research and teaching faculty), mint az Egyesült Államokbeli Boston University.
  • 4 csillag (****) – Nemzetközi szintű kiváló egyetem (A typical Four Stars university is highly international, demonstrating excellence in both research and teaching. The institution provides an excellent environment for students and faculty), mint a Hull University, az Egyesült Királyságban.
  • 3 csillag (***) – Nemzetközi láthatósággal rendelkező országos egyetem (A typical Three Stars university is nationally well recognised, and may have also begun to attract international recognition. This institution maintains a reputable level of research and its graduates are attractive to employers), mint a lettországi Riga Technical University.
  • 2 csillag (**) Regionális/lokális egyetem (A typical Two Stars university is active in research and has an established domestic reputation. The institution is a key part of its local community and will often have begun to consider international opportunities), mint a Bath Spa University, Egyesült Királyság.
  • 1 csillag (*) Regionális/lokális szintű feltörekvő egyetem (A typical One Star university has established all the key components required to provide a quality service to its students and, in many cases, the foundations upon which to build a stronger domestic reputation. A One Star institution will often have been established within the last twenty years and will be putting in place the leadership and ambition to develop quickly), mint az Ahmad Dahlan University Indonéziában.

A világon közel 27.000 egyetem szerepel a nemzetközi egyetemi rangsorolási rendszerekben, és az elmúlt két évben a BBTE országos szinten folyamatosan a legelsők között szerepelt (a 2016-os és a 2017-es metarangsorok szerint a legelső), nemzetközi szinten pedig az első 5% között van jelen.

***

A reneszánsz korából induló tradíciójával (1581) a Babeș–Bolyai Tudományegyetem – a viszontagságok ellenére –, az idők során mindig bekapcsolódott a nemzetközi akadémiai vérkeringésbe. Az Alma Mater Napocensis elődje a Jezsuita Nagykollégium volt (XVI/XVII. század, latin tannyelvű képzéssel), az Academia Claudiopolitana/Jezsuita Akadémia (XVIII. század, latin/német/magyar tannyelvű képzéssel), a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem (XIX. század, magyar tannyelvű képzéssel) és a BBTE (XX. század, hivatalos román, magyar és német tannyelvű képzéssel, a multikulturalizmus elveivel összhangban).

A BBTE 2019-ben az Egyesülés utáni Román Királyság keretében történt újraalapításának 100. esztendejét fogja ünnepelni. Annak érdekében, hogy akadémiai eredményeit tárgyilagos módon tudja kiértékelni, és az újabb egyetemfejlesztési lépéseit stratégiailag is meg tudja tervezni, a BBTE egy nemzetközi kiértékelésben vett részt, a neves brit QS STAR egyetemi auditrendszer keretében (amely az egyetemek QS rangsorolását is végzi, és amely az egyik legreprezentatívabb nemzetközi egyetemi rangsornak számít). Nem utolsó sorban ezt az eljárást indokolttá tették a politikum ismételt próbálkozásai az ország hagyományos felsőoktatási központjaiban működő nagy egyetemek érdemeinek minimalizálására, valamint politikailag irányított rangsorok/hierarchia felállítására vonatkozóan.