A BBTE támogatja az MTA körüli bizonytalanság megnyugtató rendezését

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Románia egyik vezető felsőoktatási intézményeként a folytonos fejlődés és a nyitás híve. Véleményünk szerint a felsőoktatásnak a humboldti szellemben, kutatási eredmények beépítése révén kell megvalósulnia. A BBTE számára kiemelten fontos az együttműködés más hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, kutatóközpontokkal, hiszen ezek a kapcsolatok a biztosítékai a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásnak. A Magyar Tudományos Akadémiával és kutatóintézeteivel való együttműködésünk különleges, kiemelt fontossággal bír multikulturális jellegünk miatt is. A BBTE jelentős számú közös kutatási és oktatási projekt keretében működött és működik együtt az MTA-val, az MTA kutatóintézeteiben számos oktatónk szerzett és szerez tudományos fokozatot, munkatársai közül többen járultak és járulnak hozzá egyetemünk fejlődéséhez társult oktatóként. Mindezek értelmében aggódva figyeljük az MTA és kutatóintézeti hálózata körül kialakult bizonytalanságot. A magyarországi döntéshozó szervekhez hasonlóan egyetemünk is fontosnak és támogatandónak tartja az alkalmazott kutatást, az innovációt, de ezt az alapkutatás fenntartása és hatékony támogatása nélkül nem tartjuk megvalósíthatónak. Az alkalmazott kutatásokra való fókuszálás az alapkutatások által létrehozott tudásba való ágyazottság mellőzésével a valós innováció hiányához és csökkent versenyképességű technológiák létrejöttéhez vezet. Nem véletlen, hogy az Európai Unió az alkalmazott kutatások és az innováció támogatásával párhuzamosan az alapkutatásokat is támogatja az Európai Kutatási Tanácson keresztül, illetve hasonló támogatási filozófiát alkalmaz az Amerikai Egyesült Államok is a kutatástámogatás terén. Reméljük, hogy az MTA és kutatóintézeti hálózatának helyzete az MTA számára megnyugtató módon rendeződik, ami lehetővé teszi további gyümölcsöző együttműködésünket ezzel a mind hazai, mind nemzetközi téren nagy elismertségnek örvendő intézménnyel.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem vezetősége