A BBTE tiszteletben tartja a múltját: Academia/Universitas Claudiopolitana – az ország első egyetemi rangú intézménye. A Város és az Akadémia c. kiállítás és a Hagyomány és kiválóság c. fotóalbum

Pontosan 322 évvel ezelőtt, 1698. november 17-én nyitotta meg újra kapuit az Academia Claudiopolitana.

Az Academia Claudiopolitanát Báthory István fejedelem alapította 1581-ben, a kolozsvári Farkas utcában található református (akkor ferences) templom környékén. Az intézményt a jezsuiták (Societas Jesu) vezették, egy gimnázium és két kar – filozófia, később ehhez csatlakozott a latin tannyelvű teológiai kar – működött a keretén belül. Az Academia kisebb-nagyobb megszakításokkal 1606-ig működött, ez volt az első egyetemi rangú intézmény Románia jelenlegi területén, amelyet a királyi alapítólevél felhatalmazott, hogy baccalaureus, magister és doctor címeket bocsásson ki. 1606 és 1698 között az intézmény gimnáziumként működött, akadémiai rangját 1698-ban nyerte vissza.

Az Academia újraindítása alkalmából mondott beszédből egyértelműen kiolvasható, hogy működése történetében 1698-as újra-megnyitását a folytonosság elemének tekintették. A XVIII. századtól Universitas Claudiopolitanává lép elő, így válik az ország első egyetem nevet és rangot viselő intézményévé. Legfejlettebb időszakában császári egyetem, a Caesareo-Regia Universitas Claudiopolitana nevet viseli, és négy kart működtet (filozófia, teológiai, orvos-, illetve jogtudomány), ezeken német és magyar nyelven folyik az oktatás.

1786 után az Universitas Claudiopolitanát egyetemi rang nélküli felsőoktatási intézménnyé alakítják (félegyetemi ranggal működik tovább, azaz filozófia szintű és/vagy baccalaureus/magister szintű képesítést nyújt, de doctor címet nem), később pedig az Orvosi-Sebészeti Intézet (1850 után) és az 1863-ban újraalapított Királyi Jogakadémia marad fenn. Ez a két félegyetemi felsőoktatási intézmény 1872-ben betagozódik az új kolozsvári magyar egyetembe, amely 1919-ben Kolozsvári Román Tudományegyetemmé alakul át. A kommunizmus időszakában, 1959-ben a magyar egyetem utódja, a Bolyai Egyetem és a román egyetem utódja, a V. Babeș Egyetem Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) néven egyesül, így viszi tovább a BBTE ezt a nagymúltú akadémiai hagyományt.

A fent nevezett időszakok rektorainak listája az alábbi linken érhető el: https://www.ubbcluj.ro/hu/despre/prezentare/rectori-ubb.

I. A Város és az Akadémia kiállítás – Ennek a rangos akadémiai hagyománynak az emlékére a BBTE a Szabók Bástyájában rendezte meg A Város és az Akadémia kiállítást, amelyet a Studium Generale program heti rendszerességű megszervezésével a helyszínt a tudás bástyájává alakított, online hozzáféréssel (https://news.ubbcluj.ro/hu/a-bbte-a-tudas-bastyajava-valtoztatja-a-szabok-bastyajat/).

A kiállítást a BBTE rektora, dr. Daniel David egyetemi tanár nyitja meg kedden, 2020. november 17-én 14 órától; a rendezvény élőben követhető a BBTE Youtube-csatornáján, a világjárvánnyal járó megszorítások feloldása után pedig látogatható lesz.

„Azért esett választásunk a Szabók Bástyájára, mert ez a középkori építmény a királyi adománylevél által 1581-ben az Academia Claudiopolitanának adományozott környéken található, a városfallal egybeépülve, a templommal, a kertekkel, az udvarokkal, a tornyokkal és a városfal közelében lévő összes környező hellyel együtt. A kiállításon felidézzük és szemléltetjük, hogy a modern idők számára szokatlan akadémiai öltözet ünnepi pillanatokban szimbolizálja (1) az akadémiai közösség történelmi autonómiáját, azáltal, hogy jogaiban megkülönbözteti azt a várostól, amelyhez tartozik, és (2) az egyházzal való történelmi kapcsolatot, ahonnan az egyetemi mozgalom kezdetben és legtöbbször elindult” – magyarázta dr. Daniel David, a BBTE rektora.

 

II. A Hagyomány és kiválóság fotóalbum

  • Az Academia Claudiopolitana 1581-ben, a királyi alapítólevél hatálya alatt megkezdi tevékenységét a Farkas utcai református (akkor ferences) templom mellett, kisebb megszakításokkal 1606-ig. 1603 és 1606 között az Academia a Karolina-téri ferences (akkor Domonkos-rendi) templomban/kolostorban működött, mivel 1603-ban infrastruktúrája megsemmisült.

 

  • 1698-ban az Academia Claudiopolitana a jelenlegi ferences (akkor unitárius) templomban/kolostorban folytatta tevékenységét a Karolina-téren (Kolozsvár), ahol 1603–1606 között is működött.

  • 1714-ben az Academia Claudiopolitana a BBTE jelenlegi főépületének helyén álló épületbe költözött. Mellette épült a (ma piarista) templom, a Nemesi Konviktus, valamint a Szent József nevét viselő Báthory–Apor papnevelde. Ettől a pillanattól kezdődően az Academia lendületes fejlődésnek indul, és felveszi az Universitas Claudiopolitana

  • Az Academia/Egyetem Rektorának egykori pecsétje.

  • Az épület, amelyben az Universitas Claudiopolitana tevékenységét továbbvivő felsőoktatási intézmények működtek Clădirea în care au funcționat instituțiile de învățământ superior continuatoare ale Universitas Claudiopolitana (az akadémiai rangú Királyi Jogakadémia és az Orvosi-Sebészeti Intézet – a jelenlegi Báthory István Elméleti Líceum, szemben a BBTE főépületével)

  • A Kolozsvári Egyetem/ Kolozsvári Román Tudományegyetem/Babeș–Bolyai Tudományegyetem

  • A BBTE autonómiaszimbólumai, amelyek az akadémiai hagyományt jelképezik