A sejtek hálózatmodellezése lehet az orvostudományok egyik nagy esélye – Dr. Albert Réka világhírű fizikus, biológus Kolozsváron adott elő

A BBTE és felsőoktatási, kutatási partnerintézményei, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), a Bolyai Társaság és a Sapientia EMTE idén is több összefüggő eseménnyel, tanácskozással, rendhagyó előadással, díjkiosztóval ünnepelték Kolozsváron a magyar intézményes tudományosság közel két évszázados fennállását. Az eseménysorozat részeként a KAB meghívására november 8-án dr. Albert Réka világhírű fizikus, biológus, a Pennsylvaniai Állami Egyetem professzora Interdiszciplináris rendszerbiológia címmel tartott előadást a BBTE főépületének Aula Magna termében.

Az erdélyi származású kutató egyetemi hallgatóként a BBTE fizikaprofesszorától, dr. Néda Zoltántól tanulta el a rendszermodellezés alapjait, majd Barabási Albert-László irányítása alatt részt vett a kettejük nevével fémjelzett Barabási–Albert-modell megalkotásában. Az ezredfordulón közölt modell azóta lehetővé tette olyan komplex hálózatok modellezését, amelyek skálafüggetlen tulajdonságokkal rendelkeznek. A modellt ma számos területen alkalmazzák, úthálózatok fejlesztésére, vírusok terjedésének vizsgálatára, génhálók tanulmányozására, a web működéselvének megértésére egyaránt alkalmas. Ugyanakkor kiemelkedő a jelentősége az élettudományok, ezen belül pedig az orvostudományok területén, hiszen olyan, a daganatos megbetegedések kezelésében is használt módszerek ki- és továbbfejlesztését teszi lehetővé, mint az őssejtek újraprogramozása vagy a célzott molekuláris terápia. Albert Réka előadása is a sejtszintű folyamatok prediktív modellezésének lehetőségeit járta körül, arra összpontosítva, hogy a sejten mint összehangolt molekularendszeren belüli döntések miként jönnek létre, hogyan történik rendszerszintű közvetítésük, a rendszeren belüli kedvezőtlen döntések forrásának megszüntetése önmagában visszájára fordíthatja-e a káros folyamatokat. A sejtátalakulás, a sejtosztódás, illetve ezek kóros esete, a sejtburjánzás jelenségével kapcsolatban e problémák tisztázásának nagyon nagy tétje van. Az Albert Réka és kutatócsoportja által kidolgozott hálózati modellek olyan ábrázolási és elemzési módoknak tekinthetők, amelyek a komplex rendszereken belül történő kollektív döntések működéselvét tárják fel, és átláthatóvá, így egyben megjósolhatóvá is teszik a rendszeren belül zajló folyamatok közötti összefüggéseket. Ezeknek az összefüggéseknek a feltérképezése hosszú távon lehetővé teszi a folyamatok irányítását.

A National Science Foundation híres CAREER-díjával is kitüntetett Albert Réka pályája arról tanúskodik, hogy az élővilág molekuláris szintű modellezése csak olyan interdiszciplináris  keretben képzelhető el, amely nem zárkózik el tudományterületek merész összekapcsolásától. A pályáját elméleti fizikusként kezdő kutató később biológiából is diplomát szerzett, kutatócsoportjait fizikusok, matematikusok, biológusok és informatikusok bevonásával állítja össze. A magyar intézményes tudományosság közel kétszáz éves múltját ünneplő erdélyi magyar akadémiai közeg számára ez is üzenetértékű lehet, ahogy az a köszönetnyilvánítás is, amely az előadás végszavaként tetőtől talpig betöltötte a vetítővásznat.

(Barabási Albert-László és Albert Réka a Barabási–Albert-modell Párizsban ünnepelt 19. évfordulóján. Forrás: Barabási Albert-László Twitter-oldala: https://twitter.com/barabasi/status/1007163523619807232)