Az egyetemvezetés kihívásai a világjárvány idején – Három hónapja vette át megbízatását a BBTE Rektora

Kedves Kollégák a BBTE közösségében!

Ma, 2020. június 13-án pontosan három hónapja vettem át a BBTE rektori megbízatását (2020. március 13-án). Amint azt a rektorválasztási kampány idején megígértem, gyakrabban fogok beszámolni a Rektori Hivatal tevékenységéről, ugyanakkor a különböző szabályozások által előírt, formális alkalmak mellett rendszeresen találkozókra fogom hívni a BBTE közösségét. Célom, hogy egy résztvevői keretet teremtsek, és reális időben kölcsönösen visszajelezzünk egymásnak. A fennálló körülmények között ezúton szólítom meg Önöket, remélve, hogy még az idei év folyamán szemtől szemben is találkozhatunk.

Mindannyian tudjuk, hogy a megbízatást egy bonyolult időszakban vettem át, amelyet a COVID-19 világjárvány határozott meg. Hogy egy metaforával szemléltessem: arra számítottam, hogy a BBTE rektorának feladatkörét kell betöltenem, azonban „tábornok lettem egy harcmezőn”, aki katonai utasításokra vár!

1. Az első feladat a BBTE Közösség egészségének és biztonságának biztosítása volt. Az intézkedéseink gyorsak, hatékonyak és országszerte inspirálóak voltak. Ebben kulcsfontosságú szerepet töltött be a BBTE COVID-19 bizottsága, csakúgy, mint a Rektori Hivatal, a BBTE Igazgatótanácsa és Szenátusa; köszönöm a kollégáknak, akik részt vállaltak a tevékenységben. Ezen a linken elérhetők a fennálló helyzetre vonatkozó közösségi, helyi/regionális, országos és nemzetközi jelentőségű intézkedések, amelyeket intézményünkben foganatosítottunk. Ezeket természetesnek tekintettük, és nem keltettünk körülöttük hírverést. A nehézségek ellenére munkatársaink végig megkapták a teljes fizetésüket (hallgatóink pedig az ösztöndíjukat); a munkavégzést körforgásban, illetve távmunkavégzéssel szerveztük meg. A tandíjak növelésére vonatkozó javaslatokat befagyasztottuk, minden szociális ösztöndíjat igénylő (és erre jogosult) hallgatónak megítéltük az összeget, önállóan vagy a BBTE Alapítvánnyal közösen, emellett számítógépeket/tableteket biztosítottunk az oktatási folyamatban résztvevőknek.

2. A második kihívás a legmagasabb tudományos és ügyviteli színvonal biztosítása volt a BBTE-n folyó tevékenységek számára, tekintettel a világjárvány körülményeire. Annak érdekében, hogy hallgatóink megszakítás nélkül haladhassanak útjukon, létrehoztuk a félévi vizsgák és záróvizsgák lebonyolításához az online kereteket. Emellett, hogy az oktatási tevékenységek zavartalanul folyjanak, megteremtettük a lehetőséget az online térben a felvételi vizsgák számára is. Mindennek elsősorban nem az oktatók/kutatók számára volt tétje, akik várhatták a világjárvány utáni időszakot, hanem a hallgatók és diákok számára, akiknek joguk van ahhoz, hogy semmi ne állítsa meg vagy késleltesse haladásukat az élet útján. Mindannyian állandó erőfeszítéseket tettünk, hogy az oktatási folyamatot digitalizáljuk, és úgy vélem, jelentős lépéseket tettünk ezirányba. Fontos azonban megjegyezni, hogy számunkra „az online” nem egy ideális cselekvési modell, csupán egy kompromisszum, egy helyettesítő megoldás, amelyet az akadémiai tisztesség elvárásaihoz igazítva alkalmaztunk a világjárvány idején. Nem dicsekszünk tehát azzal, hogy milyen nagyszerű, és milyen nagyszerűen élünk ezzel a lehetőséggel; arra várunk, hogy visszatérhessünk a világjárvány előtti változathoz, és csakis azokat a tapasztalatokat építjük be, amelyek megfelelnek a legmagasabb akadémiai elvárásoknak.

3. A harmadik feladat az volt, hogy elindítsuk a ProUBB+ Programot – anélkül, hogy erőltetnénk a dolgokat, szem előtt tartva a világjárvány körülményeit.

– A szervezeti építkezés részeként megkezdtük a rektorhelyettesek kinevezésének, a dékánok megválasztásának és a kulcsbizottságok/tanácsok (pl. Etikai Bizottság, a BBTE Tudományos Tanácsa stb.) összetétele megállapításának/frissítésének folyamatát. Emellett olyan rendeletekre/ módszertanokra születtek javaslatok, amelyek feltétlenül szükségesek a BBTE megfelelő működéséhez (ezek elérhetők a BBTE Igazgatótanácsa/Szenátusa weboldalán). A BBTE Alapítványt is átszerveztük.

– A ProUBB+ program alapján a 2020–2024-es Stratégiai Terv véglegesítési szakaszában vagyunk, amelynek végrehajtása 2020. október 1-jétől kezdődik.

– Megbeszélést tartottunk az összes kar vezetésével annak érdekében, hogy 2020. október 1-jétől elkészítsük és megvalósítsuk a Kari projektet és a Személyre/egyénre szabott karriertervet (az első szakaszban). Ebből a célból elkülönítettünk 21.000.000 RON-t az oktatólaboratóriumok (2020-2022) felszerelésére a karok projektjein belül, valamint 7.820.400 RON-t (4916 RON/tanár/címzetes kutató) a személyre/egyénre szabott karriertervek elkészítésére (2020). Ezenkívül 2.000.000 RON-t biztosítottunk ösztöndíjakra/grantokra a BBTE fiatal kutatói támogatására (2020-2021).

– Folyamatban van a BBTE új szervezeti diagramjának véglegesítése és független elemzése (külső ellenőrzése) (2020. október 1-jei hatályba lépéssel).

– Két nagy infrastrukturális projektet nyújtottunk be az InfoBioNano4Health paradigmában, és (átszervezés révén) a Cluj Innovation Parkban egy új Kreatív Iparágak Központot létesítettünk a BBTE számára.

– Ősszel új kutatási-fejlesztési-innovációs, digitalizációs, pénzügyi és egyéb releváns stratégiákat dolgozunk ki a 2020–2024-es Stratégiai Tervnek megfelelően.

– Végül dolgoztunk az egyetemi terekre, valamint a BBTE campusára vonatkozó politikákon (ideértve a már tervezett, 400 fölötti férőhelyes hallgatói bentlakás dokumentációjának felgyorsítását), ezeket júliusban teszünk közzé.

– Tovább fejlesztjük az oktatási felhozatalt és a kompetitív BBTE-szakokat.

4. A versenyképesség vonalán

– A BBTE-t befogadta a GUILD közösség – a legfontosabb world-class európai egyetemek szervezete –, ahol intézményünk máris aktív szereplő: javaslatokat tesz az európai (de az országot is érintő) tudománypolitikák szintjén. Ebben az összefüggésben a BBTE oldalán kiemeltünk egy UBB World-class menüpontot, és megjelent az UBB Goes International” is.

– A 2016–2020-ban kezdeményezett versenyképesség-támogatási programok folytatódnak (pl. folyóiratok támogatása, díjak kiadványokra, stratégiai infrastruktúra támogatása stb.)

– A BBTE az 1. helyet foglalja el országszinten a 2020 közepéig közzétett Egyetemi Metarangsorba foglalt összes akadémiai rangsorban: CWUR, QS (a Bukaresti Egyetem mellett), Scimago és URAP. Emellett a Nature Index első helyezettje is. Végül az online térben továbbra is a legnépszerűbb egyetem Romániában (Webometric; uniRank).

Ebben a bonyolult folyamatban a rektorhelyettesek, a BBTE Igazgatótanácsa, a BBTE Szenátusa, az egyetemi szintű Tanácsok és Testületek, valamint a hallgatók képviselői csapatként dolgoztak, hogy leküzdjék a világjárvány hatásait, valamint hogy gyakorlatba ültessék a ProUBB+ programot mindannyiunk javára. Szívből köszönöm nekik!

Reménykedem, hogy legközelebb szemtől szemben beszélhetünk egymással. Addig is várjuk Önöktől a visszajelzéseket, ahol és amikor csak szükséges!

 

Megbecsüléssel,

dr. Daniel David egyetemi tanár,

a BBTE Rektora