BBTE-s geológus tanulmányát tüntette ki a Román Akadémia

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Geológiai Intézet magyar tagozatának oktatóját, Silye Lórándot Gheorghe Munteanu-Murgoci díjjal tüntette ki a Román Akadémia Földtudományi Osztálya a „Sarmatian foraminiferal assemblages from southern Transylvanian Basin and their significance for the reconstruction of depositional environments” című munkájáért.

A díjazott kötet az első olyan tanulmány, amely behatóan elemzi az egyes, a földgázkutatásban is jelentőséggel bíró Dél-erdélyi üledékes kőzettestek képződési körülményeit a parányőslények segítségével. Ugyanakkor az első átfogó őslénytani leírása az Erdélyi-medence déli részén előforduló szarmata (kb. 12 millió éves) fosszilis likacsoshéjúaknak (foraminiferák). Ezáltal jelentős adatokkal járult hozzá ahhoz, hogy Dél-Erdély földtani fejlődését részletesen feltérképezzék és ezáltal új utakat nyissanak a Dél-erdélyi szénhidrogénkutatásban.

A Gheorghe Munteanu-Murgoci díjjal a Román Akadémia Földtudományi Osztálya Románia vagy valamely romániai régió földtanát vizsgáló tudományos munkákat és kutatókat tünteti ki. Ebben az évben a 2015-ben megjelent tanulmányokat díjazták, a díjak átadására 2017. december 15-én kerül sor Bukarestben, a Román Akadémia ünnepi ülésén.