Tanévkezdés a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen

Az október 1-én kezdődő 2018–2019-es egyetemi tanévben számos tehetséggondozó programot szervez a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozata a hallgatók és középiskolás diákok számára. Az elmúlt hat évben több, fiatalokat célzó rendezvényt és programsorozatot sikerült megvalósítani, amelyek az új egyetemi tanévre megtöbbszöröződtek. A Magyar Tagozat szervezésében sorra kerülő tevékenységek elsődleges célja az egyetemi életbe való betekintés, az oktatói és kutatói környezet megismertetése, a hallgatók készségeinek és képességeinek fejlesztése, valamint a Magyar Tagozat hallgatói közösségének megerősítése és összekovácsolása. A BBTE alapfeladatának tekinti a tehetségek felfedezését, gondozását és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük segítését, ezért az egész éves program során az oktatók figyelnek rájuk. A szakkollégiumi munka a tanév elejétől megkezdődik és az ETDK és OTDK konferenciákkal zárul.

Az idén két új tehetséggondozó műhelysorozatot indít a BBTE egyetemisták számára. Október elején kezdődik a Kiváló Tanár Program, amely másodéves, pedagógia modult is végző hallgatóinak szól. A program célja az egyetemi hallgatók motiválása a tanári pálya választására és lehetőség biztosítása gyakorlati tapasztalat szerzésre. Az egyetem fontosnak tartja felhívni a diákjainak figyelmét arra, hogy az oktatói munka vonzó is lehet, valamint az intézmény kötelességének érzi, hogy kineveljen egy felkészült, lelkes és elkötelezett oktatói generációt. Részletek: https://bit.ly/2IdQ9Cn

A tanév elején indul a StudHub BBTE, amelynek célja az elsőéves hallgatók számára az egyetemi (majd szakmai) siker feltételeinek biztosítása szakterülettől függetlenül. Hosszabb távon az egyetem szakmai segítség nyújtása révén csökkenteni szeretné az egyetemisták lemorzsolódását, célkitűzés, hogy minél több BBTE-n tanulmányokat folytató diák sikeresen végezze el a megkezdett felsőoktatási képzést. Részletek: https://bit.ly/2xAXGHc

Harmadik alkalommal hirdet felvételt a 12 alkalmas mentorprogramjába az egyetem. A BBTE Mentor Klub (BMK) lehetőséget biztosít a felvételt nyert diákok számára, hogy az egyetemen megszerzett tárgyi tudás és korszerű ismeretek mellett a személyes készségeik terén is fejlődhessenek. Az előző évekhez hasonlóan, az idei program is olyan soft skillek fejlesztését teszi lehetővé, amelyek nem csak az egyetemen, hanem később, a munkaerőpiacon való elhelyezkedés során is hasznosak lehetnek. A BMK 2019. május 19-ig a következő témákban biztosít interaktív foglalkozásokat a 20 fős részt vevő csapatnak: Karrier-tanácsadás; Tanulástechnika; Szervezeti kommunikáció; Előadás-technika; Idea pitching; Leadership; Tárgyalástechnika; Personal branding; Időgazdálkodás; Stresszkezelés. Az érdeklődők előzetes bejelentkezés alapján kerülhetnek be a BMK programjába a http://bmk.granturi.ubbcluj.ro/bmk/ honlapon jelentkezve.

A tehetséggondozást célzó további tevékenység a BBTE Interdiszciplináris Tehetségfórum, amely 2019. márciusában kerül megszervezésre, ahol a hallgatóknak lehetőségük nyílik saját kutatási témájuk bemutatására. A cél az, hogy a szakmai eredményeket mindenki számára közérthetően mutassák be. A konferencia alkalmával a legjobb előadókat díjazzák. Az esemény fontos állomása a BBTE tudománynépszerűsítő és tudománykommunikációs tevékenységének.

A középiskolás diákokat célzó egyetemi tevékenységek között idén is interaktív programokkal és előadásokkal készülnek az egyetem oktatói az Iskola Másként hétre, amelyek a megszokottól eltérően ősszel kerülnek megszervezésre 2018. október 22. és 28 között. Tekintettel arra, hogy néhány éve az alternatív diákhétnek nincs rögzített időpontja (minden iskola saját magának választ egy hetet), ezért a megjelölt héten egyetemlátogatást is szervezhetnek az iskolák. A részletes program elérhető lesz az egyetem www.ubbcluj.ro/hu honlapján.

Népszerűsítő karaván keretében székelyföldi és partiumi iskolákba látogat a BBTE 2018. november 12. és 14. között oktatóinak és diákjainak kíséretében. Az egyetemi tájékoztatókon a középiskolások információkat szerezhetnek a BBTE felvételi kínálatáról stb. Az idén a BBTE november 19. és 21. között tájékoztató körutat szervez 10.000 alatti lakosságú települések iskoláiba is.

2019 januárjában a magyarországi érdeklődőkkel is találkozunk a budapesti Educatio Nemzetközi Oktatási Kiállítás alkalmával, ahol a BBTE hetedik éve képviselteti magát állandó kiállítóként.

A rendezvények részleteiről az egyetem honalpján www.ubbcluj.ro/hu és magyar nyelvű facebook oldalán www.facebook.com/hu tájékozódhatnak az érdeklődők.