A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM REKTORÁNAK ÜZENETE A 2020–2024-ES REKTORI MEGBÍZATÁS ÁTVÉTELEKOR

 

Per Aspera Ad Astra!

Kedves Kollégák a BBTE közösségében (egyetemi oktatók/ kutatók, hallgatók, adminisztratív személyzet),

2020. március 13-án, pénteken az oktatási és kutatási miniszter rendelete (3555/12.03.2020) alapján átvettem a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektori tisztségét. A BBTE
Szenátusa példaértékűen mozgósította tagjait, hogy a rektorválasztás eredményeit érvényesítsék a 2020. március 9-én, hétfőn megtartott szenátusi ülésen (titkos szavazással, egyhangúlag döntöttek), és a tanügyminiszter hamar kibocsátotta a kinevezési rendeletet (az okiratok kézhezvétele utáni két napon belül). Köszönöm nekik a bizalmat és főként az operativitást, a BBTE közösségének stabil vezetőségre van szüksége tekintettel erre a nehéz időszakra is, amely a COVID-19 járvány miatt alakult ki.

Igazság szerint, jobban szerettem volna, ha a rektori megbízatás átvételekor a BBTE rektora és a BBTE közössége találkozik egymással, amelynek keretében köszönetet mondtam volna a választásért, és felvázoltam volna a ProBBTE+ program gyakorlatba ültetésének tervét a 2020–2024-es mandátumra, annak a programnak a részleteit, amelyre a legnagyobb arányban adták le szavazatukat, mióta az egyetemen ilyen jellegű választások vannak. De minderre sor kerül majd a megfelelő pillanatban!

A közösség képviseletének ezt a tisztségét most nagyon nehéz körülmények között vettem át, amelyet a COVID-19 járvány határoz meg. Ezért, a BBTE rektoraként a következő azonnali prioritásokat állítom fel:

(1) A BBTE közösség biztonságának/ egészségének biztosítása

Ebben a vonatkozásban, az országos szabályozások szigorú gyakorlatba ültetésén túl, egy egyetemi szintű munkacsoportot hoztunk létre, amelyet dr. Cristian Litan egyetemi docens vezet, és amely szakemberekből (pl. biológusok, orvosok, klinikai pszichológusok, közegészségügyi szakemberek stb.) és a kialakult helyzettel összefüggő felelősségű adminisztratív személyzetből áll. Ennek a Bizottságnak az a szerepe, hogy az országos és nemzetközi helyzetet folyamatosan elemezze, és a BBTE Adminisztratív Tanácsának a legmegfelelőbb gyakorlati intézkedéseket javasolja.

Ebben a kontextusban, annak érdekében, hogy a BBTE vezetősége szempontjából minden megfelelően működjön – ami rendkívül fontos az ilyen helyzetekben –, gyorsan elindítottuk a BBTE rektorhelyetteseinek kinevezési eljárását, a Szenátus rendkívül hatékony támogatásával, és el fogom indítani a dékánok megválasztásának eljárását is. A Rektori Hivatal új tagjai, akiket a BBTE Szenátusa is messzemenően támogat (mindenik javasolt rektorhelyettes a leadott szavazatok több mint 90%-át szerezte meg) a következők: dr. Corin Braga egyetemi tanár (társadalommal való kapcsolat – szociokulturális tényezők), Dan Tudor Lazăr egyetemi tanár (pénzellátás, digitalizálás és a hallgatókkal való kapcsolat), dr. Cristian Litan egyetemi docens (adminisztráció, egyetemi vagyon és a Szenátussal való kapcsolat), dr. Markó Bálint egyetemi tanár (minőségbiztosítás, versenyképesség és nem hagyományos oktatás), dr. Alexandra Muțiu egyetemi docens (humánerőforrás, alumni, tanácsadás), dr. Adrian Petrușel egyetemi tanár (kutatás-fejlesztés-innováció és doktori tanulmányok), dr. Călin Rus egyetemi tanár (kommunikáció, arculat, sajtókapcsolat és nemzetközi kapcsolatok), dr. Christian Săcărea egyetemi docens (a német tagozat vezetője, a német kulturális környezettel való együttműködés – szocioökonómiai tényezők és fundraising), és dr. Soós Anna egyetemi docens (a Magyar Tagozat vezetője, tanulmányi rektorhelyettes, oktatás-curriculum); a Doktori Tanulmányok Intézeti Tanácsának igazgatói tisztségét továbbra is dr. Ioan Bucur akadémikus, egyetemi tanár fogja betölteni a 2016-os sikeres pályázatának megfelelően.

A rektori hivatal leköszönő tagjai és az új egyetemi vezetőség hétfőn találkoznak, majd ezt követően együtt fogunk dolgozni ebben a nehéz időszakban a minél hatékonyabb, kollegiális átadás megvalósítása érdekében.

Aki úgy érzi, hogy ebben az időszakban pszichológiai támogatásra van szüksége, keresse fel, lépjen kapcsolatba egyetemünk klinikájával: Babeș–Bolyai PsyTech Pszicológiai Klinika  (Clinica de Psihologie Babeș–Bolyai PsyTech, honlap: http://clinicadepsihologie.psiedu.ubbcluj.ro). Ugyanakkor a BBTE Szakértői Központja is (Centrul de Expert al UBB, Facebook-oldal: https://www.facebook.com/ConsiliereStudentExpert) pszichológiai támogatást biztosít az érdekeltek számára.

A BBTE közössége figyelemmel kísérheti a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos egyetemi/ adminisztratív döntéseket és a BBTE támogatói programjait az alábbi oldalon: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/covid19 (kérjük, naponta keressék fel ezt az oldalt!)

(2) Az egyetemi tevékenységek folytatása biztonságos feltételek között és az akadémiai tisztesség betartásával

Az egyetemi tevékenységeknek, elsősorban az oktatásnak a folytatása alapvető fontosságú olyan értelemben, hogy a felmerült helyzet ne befolyásolja hallgatóink tanulmányi életszakaszát. Természetesen, mindezt az 1-es pontban javasolt valamennyi megszorítás tiszteletben tartásával, az akadémiai tisztesség követelményeinek betartása mellett kell megvalósítani. Erre vonatkozóan, emlékezzünk most arra is, hogy az országban – nemzetközi gyakorlatok alapján – a BBTE vezette be a távoktatást és a kihelyezett tagozatokat, így fel vagyunk készülve arra, hogy áttérjünk egy tisztességesen megvalósítható online oktatási folyamatra, a ProBBTE+ program szellemében. Tartsuk tehát most is magunkat azokhoz a magas követelményekhez, amelyeket mi állítottunk fel! Erre vonatkozóan több megoldást is javasolunk, amelyek segítségünkre lehetnek az oktatás folytatásában – de akár egyéb lehetőségeket is lehet választani –, egyik vagy másik használata függhet az oktatók és a hallgatók igényeitől, a technológiai képességeiktől, a rendelkezésükre álló technológiától, valamint az oktatási tevékenységre/ szakterületre jellemző sajátosságoktól (lásd a mellékletekben felsorolt oktatóvideókat, amelyeket a szakintézetek állítottak össze).

  1. 1. Microsoft Teams (lásd az 1-es mellékletet) az oktatók jelszóval léphetnek be, virtuális osztályokat hozhatnak létre, meghívhatják a hallgatókat az adott oktatási tevékenységre. A hallgatók jelszóval vagy „vendégként” (guest) jelentkezhetnek be. Ez a platform biztosítja az előadások/szemináriumok titkosítását.
  2. 2. 8×8 Video Meetings (lásd a 2-es mellékletet) videokonferenciák megszervezését teszi lehetővé
  3. 3. Moodle e-Learning keretrendszer (további részletekért keressék fel a CFCIDFR (a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Felnőttképzési, Távoktatási és Csökkentett Óralátogatású Képzési Központjának honlapját: https://cursuri.elearning.ubbcluj.ro/) mindazon karok számára, ahol a távoktatásban ezt a felületet használták (jelen esetben nincsen oktatóvideó)
  4. 4. Google Meet (lásd a 3-as mellékletet) azoknak a karoknak, akik már rendelkeznek ezzel a lehetőséggel (pl. a pszichológia intézetek)
  5. 5. Alapszintű változat/platform

Az oktatók a hallgatóknak a megtanulandó anyagot online küldik el (heti lebontásban vagy globálisan), ehhez társul az a lehetőség is, hogy a hallgatók kérdéseket tehessenek fel, és ezekre aszinkron (pl. e-mailben, Google dokumentumban stb.) vagy szinkron (pl. különböző írásos és/vagy videokommunikációs eszközök, megoldások segítségével) választ kapjanak. Lehetőség szerint a hallgatóknak küldött tananyag online elérhető bemutatókat/ videókat is tartalmazzon.

Kérem tehát az oktatókat és a hallgatókat, hogy legyenek elérhetőek online az órarendjük szerinti időpontokban, (hogy folytatni lehessen az oktatást az előadások/ szemináriumok/ laborok/ konzultációk stb. megtartása révén).

(3) Rugalmas alkalmazkodóképesség, remény és újítás

Története során az egyetem, az 1581-es megalapításától számítva, átvészelt már járványokat, és túlélt bonyolult háborúkat, amelyek alkalmazkodásra kényszerítették, néha próbára téve a korlátait is, majdnem a leállásáig. De mindig jól alkalmazkodott, határozottan túlélte, és megerősödve, újításokkal telve sikerült kijutnia ezekből. Nagyon örülnék, ha most is megfelelően tudnánk cselekedni, hogy a jelenlegi helyzettel járó kiszámíthatatlanságot automatikusan ne veszélyként érzékeljük, amely pánikot és megtorpanást eredményez, hanem olyan lehetőségként, amelyben tanúságot tehetünk a szolidaritásról, az együttműködésről és az együttérzésről, és amelyben kreativitásunkat és intelligenciánkat olyan innovatív megoldások létrehozására használhatjuk, amelyek közül néhány a válság után is tartósnak bizonyulhat.

2020. március 13.

Nagyrabecsüléssel,
Dr. Daniel David egyetemi tanár, pszichológus
a BBTE rektora